POLIFOSKA

Zanim w pełni przystąpimy do prac żniwnych powinniśmy zastanowić się i zakupić nasiona do siewu poplonów. Wysiew roślin uprawianych na zielony nawóz jest niezwykle ważny, ponieważ dzięki nim możemy uzyskać brakujące ilości materii organicznej w glebie. Odpowiednio uprawiane, w sprzyjających warunkach siedliskowych, mogą wytworzyć dużą ilość suchej masy (z której tworzy się próchnica) i pozostawić po sobie znaczne ilości składników odżywczych.

Uprawa międzyplonów na przyoranie jest szczególnie zalecana w stanowiskach po roślinach zbożowych

Rezultatem korzystnych zmian siedliskowych po wprowadzeniu międzyplonów ścierniskowych jest wzrost plonowania zbóż. Zastosowanie międzyplonu ścierniskowego jest polecane zwłaszcza w ogniwie zmianowania: zboża – zboża jare. W wyniku uprawy i przyorywania międzyplonów ścierniskowych wzrasta aktywność mikrobiologiczna gleby, zwłaszcza promieniowców oraz grzybów antagonistycznych wobec organizmów chorobotwórczych. W efekcie następuje obniżenie zachorowalności zbóż na choroby podstawy źdźbła. Badania wykazały również ograniczenie występowania szkodników na plantacji oraz redukcję zachwaszczenia.

Dobór roślin

Najczęściej uprawianym poplonem jest międzyplon ścierniskowy, w którym funkcje regenerujące najlepiej spełniają gatunki z rodziny motylkowatych, krzyżowych (gorczyca biała, rzodkiew oleista, rzepak ozimy) oraz facelia.

Tabela 1. Orientacyjny termin siewu i ilość wysiewu roślin w międzyplonie

Roślina

Termin siewu

Ilość wysiewu

Bobik

I dekada sierpnia

220‑250 kg/ha

Groch

II dekada sierpnia

odmiany pastewne -   140‑160 kg/ha

ogólnoużytkowe - 200‑220 kg/ha

Facelia błękitna

II-III dekada sierpnia

10‑15 kg/ha

Gorczyca biała

II-III dekada sierpnia

15‑20 kg/ha

Źródło: opracowanie własne

Nie siej byle jak, zadbaj o prawidłową agrotechnikę

Aby zapewnić zadowalający poziom plonowania międzyplonów ścierniskowych i dużą efektywność ich wykorzystania należy zadbać o prawidłową agrotechnikę. Gleba pod ich zasiew powinna być spulchniona do głębokości 15‑20 cm, a siew dokonany nie później niż do końca sierpnia. Międzyplony wymagają, zwłaszcza jeśli ich uprawie towarzyszy przyorywanie słomy, nawożenia azotowego w ilości około 30‑50 kg N/ha, np. w postaci mocznika.pl.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl