POLIFOSKA

Na Opolszczyźnie żniwa powoli mają się ku końcowi, a pogoda w dalszym ciągu sprzyja pracom żniwnym. Niestety, jak wynika z szacunków, tegoroczne plony i parametry jakościowe ziarna zbóż są słabe.

 Przeciętne plony i ceny zbóż

 Na Opolszczyźnie średnie plony jęczmienia ozimego kształtują się na poziomie 50 dt/ha. Według szacunków, w rejonach charakteryzujących się dobrymi glebami, producenci rolni uzyskali nawet 80 dt/ha. Przy czym na słabych plantacjach plon ziarna był znacznie niższy i kształtował się na poziomie 15 - 35 dt/ha. Cena jaką oferują punkty skupu oscyluje w granicach

550 – 610 zł za tonę ziarna. Pszenica ozima nadal jest koszona, lecz z pierwszych szacunków wynika, że średnie plony są bardzo niskie, w granicach 51 dt/ha. Cena za tonę ziarna, jaką w obecnej chwili oferują punkty skupu, waha się w granicach od 620 do 680 zł.

Jakość tegorocznego ziarna pozostawia wiele do życzenia

Badane w punktach skupu parametry zbieranej pszenicy są dalekie od idealnych. Pszenica ozima, która została zebrana przed obfitymi opadami deszczu występującymi w II dekadzie lipca jest generalnie dobrej jakości, jednak pszenica obecnie zbierana „nie łapie parametrów”. Ziarno ma co prawda wysoką zawartość białka, ale znacznie gorzej jest z gęstością (często w przedziale 65‑72 kg/hl) i liczbą opadania, która wynosi średnio około 160 s. W obecnych warunkach zbiorów: wyległe zboże, ciepło, opady deszczu wskaźnik liczby opadania będzie niski, ponieważ wysoka jest aktywność α-amylazy. Co wskazuje na fakt że ziarno jest porośnięte, a podaż pszenicy jakości konsumpcyjnej w bieżącym sezonie będzie uszczuplona.

Co z rzepakiem?

 W wielu gospodarstwach plantatorzy rzepaku narzekali, że tegoroczne plony rzepaku będą niskie z uwagi na zły wygląd i kondycję roślin w czasie wegetacji. Ostatecznie rzepaki sypały dobrze. Na Opolszczyźnie średni plon ze wszystkich powiatów wyniósł 30 dt/ha. W niektórych rejonach, gdzie występują dobre gleby, rzepak plonował średnio w granicach 42 dt/ha, natomiast na słabszych 22 dt/ha. Cena za tonę nasion rzepaku, jaką w obecnej chwili oferują punkty skupu, waha się w granicach od 1490 do 1620 zł.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl