POLIFOSKA

Pogłębiająca się susza występująca w niektórych rejonach kraju jest przyczyną strat w wielu gatunkach roślin uprawnych, w tym również w buraku cukrowym.

Zapotrzebowanie buraka na wodę

Do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślina buraka cukrowego potrzebuje od 550 do 750 mm wody w okresie od siewu do zbioru. Jednak zapotrzebowanie roślin buraka cukrowego na wodę jest zależne od fazy rozwojowej. Okresem, w którym rośliny są bardzo wrażliwe na suszę są wschody oraz początkowy rozwój roślin, natomiast momentem krytycznym największego zapotrzebowania na wodę jest koniec lipca, początek sierpnia. W tym czasie wzrasta intensywność transpiracji, a rośliny są bardzo wrażliwe na niedobór wody.

Susza – co oznacza dla roślin buraka?

Wysoka temperatura przy braku dostatecznej wilgoci w glebie powoduje więdniecie roślin buraka, natomiast długotrwały niedostatek wody przyczynia się do zahamowania wzrostu roślin z jednoczesnym zasychaniem liści zewnętrznych. Rośliny z czasem zaczynają produkować młode, zielone liście o małej powierzchni. Ponadto, utrzymująca się susza hamuje prawidłowy rozwój rośliny oraz wpływa na spadek ich odporności na choroby. Dotknięte suszą rośliny pozostają zwiędłe nawet w nocy, a ich korzenie z czasem stają się miękkie i gąbczaste. Zawartość cukru w korzeniach w czasie umiarkowanej suszy zazwyczaj podwyższa się, lecz jego ogólny plon jest niski, z powodu obniżenia plonowania korzeni. Pogarsza się również ich wartość technologiczna.

Uprawa buraków tylko na dobrych stanowiskach

Aby niwelować straty powodowane suszą, buraki cukrowe powinno się uprawiać tylko na glebach o dobrej strukturze oraz zasobnych w próchnicę. Pole pod buraki musi być dobrze nawożone obornikiem, z uregulowanym odczynem gleby, z pozostawioną i przyoraną wcześniej słomą, na którym uprawiane były międzyplony na przyoranie. Gleby o prawidłowej strukturze dają gwarancję dobrego wzrostu korzenia buraka cukrowego, a rośliny o dłuższym i bardziej rozbudowanym systemie korzeniowym charakteryzują się mniejszą wrażliwością na deficyt wody. W warunkach suszy bardzo ważne jest zbilansowane nawożenie, zwłaszcza potasem, który reguluje gospodarkę wodną roślin oraz fosforem korzystnie wpływającym na rozwój systemu korzeniowego. Pierwiastki te można wprowadzić do gleby stosując nawozy tj. POLIFOSKA®PLUS, POLIFOSKA®5, POLIFOSKA®6, POLIFOSKA®8, POLIFOSKA®KRZEM i POLIFOSKA®TYTAN. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl