POLIFOSKA

Siewy rzepaku ozimego w tym sezonie wegetacyjnym rozpoczęły się wcześnie, stąd na plantacjach widoczne są już wschody roślin. Niestety widoczne są także samosiewy zbóż, które występując w dużym nasileniu są w stanie mocno zredukować oczekiwany plon.

Kradną światło, wodę i składniki pokarmowe

Samosiewy zbóż na plantacji rzepaku pojawiają się wcześniej niż roślina uprawna, co stanowi znaczne zagrożenie, ponieważ są one silniejsze i szybciej rosną. Rośliny rzepaku konkurując z samosiewami o światło wydłużają tym samym szyjkę korzeniową, która powinna być nisko osadzona, aby ostatecznie rośliny dobrze przezimowały. Samosiewy zabierają młodym roślinom rzepaku również dostarczone wcześniej składniki pokarmowe oraz wodę, której i tak jest już duży deficyt w glebie.

Istotne zwalczanie od początku wschodów roślin

Walkę z uciążliwymi samosiewami zbóż powinniśmy rozpocząć od początku wegetacji rzepaku, najlepiej na etapie wschodów, co gwarantuje ich szybką eliminację. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie graminicydów, które nie tylko zwalczają samosiewy zbóż, ale również inne chwasty jednoliścienne.

Graminicydy zalecane do stosowania, gdy rzepak znajduje się w fazie od 2 liści do końca wegetacji jesiennej to środki zawierające substancję aktywną tj. chizalofop-P-etylu (Jenot 100 EC, Leopard Extra 50 EC, Targa Super 05 EC), propachizafop (Agil-S 100 EC, Bosiak 100 EC), haloksyfop-P (Gallant Super 104 EC, Perenal 104 EC), chizalofop-P-tefurylowy (Pantera 040 EC, Grapan Extra 040 EC), fluazyfop-P-butylowy (Fusilade Forte 150 EC, Trivko), cykloksydym (Focus Ultra 100 EC), kletodym (Select Super 120 EC, Centurion Plus 120 EC). Pamiętajmy, że im młodsze samosiewy, tym niższe dawki preparatów możemy stosować.

Planując zabieg herbicydowy w rzepaku ograniczający występowanie samosiewów zbóż należy wziąć pod uwagę panujące warunki pogodowe. Nie jest wskazane wykonywanie zabiegu w zbyt wysokiej temperaturze oraz, w późniejszym czasie, gdy zapowiadane jest wystąpienie przymrozków.

Oceń poradę

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl