POLIFOSKA

Stan plantacji rzepaku na terenie kraju jest różny. W rejonach, gdzie rzepak był wysiany w bardzo suchą glebę niestety wschody były nierównomierne, lokalnie występowały braki w obsadzie, a do tego rzepak od samego początku był atakowany przez szkodniki. Są również takie plantacje, które już teraz wymagają drugiego zabiegu skracającego. Słabym plantacjom, które ze względu na brak wody w glebie nie są w stanie efektywnie skorzystać z wprowadzonych przedsiewnie składników pokarmowych możemy pomóc dokarmiając je azotem przez liście z równoczesnym zastosowaniem niezbędnych mikroskładników.

Dostarczenie azotu przez liście pozwala szybko uzupełnić niedobory składnika

Jeżeli stan plantacji jest niezadowalający możemy wzmocnić rzepak azotem. Jesienią zaleca się stosowanie wodnego roztworu mocznika, który aplikowany dolistnie jest dobrze pobierany przez rośliny. Mocznik zawiera 46 % azotu (N) w formie amidowej, stosując go w formie oprysku musimy zwrócić szczególną uwagę na koncentrację sporządzanego roztworu, ponieważ zbyt duże stężenie w nieodpowiednich warunkach pogodowych może powodować oparzenia liści.

Sporządzić roztwór

W okresie jesiennym zaleca się zastosowanie 12 %-owego roztworu mocznika, co oznacza że 12 kg mocznika rozpuszcza się 100 l wody. Zatem stosując 200 litów cieczy użytkowej na hektar możemy jednym zabiegiem dostarczyć roślinom 11 kg N/ha. Dobrze jest również dodać nawóz wieloskładnikowy zawierający niezbędne mikroskładniki tj. bor, mangan i molibden, a także siarczan magnezu w stężeniu 5 %-owym (5 kg nawozu na 100 l wody), dzięki czemu dokarmimy rzepak magnezem i siarką.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl