POLIFOSKA

W tym sezonie wegetacyjnym niedostateczne zasoby wody po zimie oraz niedobór opadów w okresie wegetacji uniemożliwiły zbudowanie wysokich plonów buraków cukrowych. Na terenie Opolszczyzny plon był niski. A co z jakością surowca?

Susza zabrała plon korzenia

Na terenie Opolszczyzny w tym sezonie wegetacyjnym wystąpił znaczny niedobór wilgoci w glebie, spowodowany brakiem opadów atmosferycznych. Według stacji meteorologicznej OODR w Łosiowie opady w okresie kwiecień – wrzesień 2018 były średnio dwukrotnie niższe niż w ubiegłym sezonie w tym samym okresie. Podczas upalnych sierpniowych dni buraki zaczęły tracić liście oraz ogólny wigor, co zazwyczaj w późniejszym czasie źle wpływa na gromadzenie cukru w korzeniach. Jednak z powodu suszy rośliny nie odbudowały całkowicie rozety liściowej, przez co cukier pozostał w korzeniach.

Niski plon korzeni zrekompensował wysoki plon cukru

Średni plon buraków cukrowych w doświadczeniu OODR w Łosiowie wyniósł 488,8 dt/ha. Był to niski plon korzeni w porównaniu do ubiegłego roku. Średni plon cukru wyniósł 99 dt/ha przy wysokiej polaryzacji 20 %.

Buraki trzeba uprawiać na dobrych glebach

W przyszłości, aby niwelować straty powodowane suszą, buraki cukrowe powinno się uprawiać tylko na glebach o dobrej strukturze oraz zasobnych w próchnicę. Takie gleby dają gwarancję dobrego wzrostu korzenia buraka cukrowego, a rośliny o dłuższym i bardziej rozbudowanym systemie korzeniowym charakteryzują się mniejszą wrażliwością na deficyt wody. W warunkach suszy bardzo ważne jest zbilansowane nawożenie, zwłaszcza potasem, który reguluje gospodarkę wodną roślin oraz fosforem korzystnie wpływającym na rozwój systemu korzeniowego. Pierwiastki te można wprowadzić do gleby stosując nawozy tj. POLIFOSKA® PLUSPOLIFOSKA® 5POLIFOSKA® 6POLIFOSKA® 8POLIFOSKA® KRZEM i POLIFOSKA® TYTAN. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl