POLIFOSKA

Największe znaczenie spośród wszystkich nawozów naturalnych bez wątpienia ma obornik. Głównie ze względu na fakt, że zwiększa zapasy próchnicy w glebie oraz stanowi cenne źródło niezbędnych składników pokarmowych. Czy możemy w dalszym ciągu przechowywać go na polu?

Nie bez znaczenia jest miejsce i sposób przechowywania obornika na polu

Według przepisów składowanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych jest możliwe, jednak nie może trwać dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia utworzenia pryzm. Pryzmy powiny znajdować się na polu, które jest przeznaczone bezpośrednio do nawożenia naturalnego. Miejsce składowania musi być o równej powierzchni, o dopuszczalnym spadku 3 %, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, o ubitym i wyłożonym dnie materiałem łatwo chłonącym wodę gnojową np. słomą, łętami ziemniaczanymi, czy trocinami w odległości nie większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych.

Notując lokalizację pryzmy unikniesz pomyłek

Lokalizację pryzmy oraz datę rozpoczęcia składowania obornika w danym roku na wybranym polu powinniśmy zaznaczyć na mapie lub szkicu działki. Dokumenty te musimy przechowywać przez 3 lata od dnia zakończenia składowania obornika. Według przepisów nie możemy dopuścić do ponownego składowania obornika na pryzmie w tym samym miejscu przez 3 lata.

Starty są nieuniknione

Sposób przechowywania obornika wpływa na jego wartość nawozową. Przechowując obornik w pryzmach na gruncie, szczególnie w pryzmach niekształtnych i słabo ubitych straty składników nawozowych osiągają  nawet 50% substancji organicznej, 20% fosforu, 50 % potasu i 35% azotu, który wymywany jest do podłoża w formie azotanów i ulatnia się do atmosfery w formie amoniaku, tlenku i podtlenku azotu.


Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl