POLIFOSKA

Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych występujących w minionym sezonie wegetacyjnym, plony soi były zaskakujące. Dowiodły tego badania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone przez COBORU na terenie całego kraju.

Soja różnie toleruje warunki suszowe

Plon soi jest zależny od kilku czynników, a mianowicie od obsady roślin, liczby zawiązanych strąków i nasion oraz masy 1000 nasion. Z kolei główny wpływ na pozostałe składniki struktury plonu ma przebieg warunków pogodowych, a konkretnie ilość opadów w trakcie kwitnienia oraz w mniejszym stopniu temperatura. Spośród wszystkich badanych przez COBORU gatunków roślin bobowatych, soja była gatunkiem wykazującym najmniejszy spadek plonu w warunkach niedoboru wody. W przeprowadzonych badaniach potwierdziły się obserwacje z większości rejonów kraju o największej tolerancji tego gatunku na suszę. W skrajnie suchym 2018 roku susza najbardziej dotknęła odmiany soi z grupy bardzo wczesnej i wczesnej (średni plon - 20,3‑24,4 dt/ha), mniej z grupy średniowczesnej, średniopóźnej (średni plon - 25,4‑35,8 dt/ha) oraz późnej. Najmniejszą reakcję na susze wykazały odmiany z grupy bardzo późnej (średni plon - 25,0‑39,7 dt/ha).

Uprawa odmian soi o różnych wczesnościach

W minionych dwóch latach, o zmiennych warunkach pogodowych, udało się COBORU opracować wstępne informacje o przydatności rejonów uprawy odmian soi z różnych grup wczesności. Badania wykazały, że odmiany bardzo wczesne, wczesne i średniowczesne soi można z powodzeniem uprawiać na terenie całego kraju, natomiast odmiany z grupy późnej i bardzo późnej nadają się do uprawy w południowej i częściowo centralnej części Polski.

Jaki średni plon soi?

W 2017 roku średnie plony soi w kraju w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wynosiły 34,4 dt/ha, w zależności od lokalizacji doświadczenia i odmiany. W 2018 roku, który bez wątpienia był rokiem suchym, udało się zebrać wszystkich 31 doświadczeń z soją, a średni plon z 33 odmian był wyższy niż w 2017 i wyniósł średnio 36,3 dt/ha (wahania plonu od 7,6 do 55,6 dt/ha w zależności od lokalizacji doświadczenia).

 

Opracowano na podstawie wykładu prof. Edwarda Gacka,13.12.18r.

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl