POLIFOSKA

Na plantacjach wszystkich roślin uprawnych obok szkodników licznie występują także owady pożyteczne, do których zalicza się owady biorące udział w zapylaniu roślin oraz wiele gatunków naturalnych wrogów szkodników. Odgrywają one bardzo ważną rolę w ograniczaniu liczebności szkodników.

Zapylacze

Zapylanie nie tylko wpływa na plonowanie roślin, ale znacząco poprawia jakość uzyskiwanego plonu. W uprawie roślin największą grupę zapylaczy stanowią pszczoły, a ich udział w zapylaniu roślin wynosi 73%. W środowisku rolniczym występuje wiele gatunków zapylaczy - oprócz pszczoły miodnej, kwiaty oblatują także inne gatunki pszczół, a do oprysku dobierać środki o możliwie najkrótszym okresie prewencji, których zalecana dawka nie stwarza zagrożenia dla pszczół. Za najlepsze zapylacze uważa się jednak pszczoły miodne, dostarczające kilka ważnych dla człowieka produktów. Niestety intensywna chemizacja rolnictwa, a w szczególności nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin i prowadzenie zabiegów prewencyjnych jest główną przyczyną zatruć owadów zapylających.

Chroń owady zapylające

Konieczność zaprawiania nasion i często wielokrotne opryskiwanie rzepaku insektycydami stwarzają dla owadów zapylających duże ryzyko zatrucia. Aby zapobiec takiej sytuacji należy przeprowadzać zabiegi ochrony roślin w godzinach porannych lub wieczornych tj. przed lub po oblocie pszczół, a do oprysku dobierać środki, których zalecana dawka nie stwarza zagrożenia dla pszczół o możliwie najkrótszym okresie prewencji. Należy unikać stosowania insektycydów o szerokim spektrum działania, a zastąpić je środkami selektywnymi. Pozostawienie miedz, remiz śródpolnych lub jakichkolwiek pasów zieleni również wpływa na liczebność organizmów pożytecznych, ponieważ jest to miejsce bytowania wielu owadów.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl