POLIFOSKA

Na plantacjach wszystkich roślin uprawnych obok szkodników licznie występują także owady pożyteczne, do których zalicza się owady biorące udział w zapylaniu roślin oraz wiele gatunków naturalnych wrogów szkodników. Odgrywają one bardzo ważną rolę w ograniczaniu liczebności szkodników.

Zapylacze

Zapylanie nie tylko wpływa na plonowanie roślin, ale znacząco poprawia jakość uzyskiwanego plonu. W uprawie roślin największą grupę zapylaczy stanowią pszczoły, a ich udział w zapylaniu roślin wynosi 73%. W środowisku rolniczym występuje wiele gatunków zapylaczy - oprócz pszczoły miodnej, kwiaty oblatują także inne gatunki pszczół, a do oprysku dobierać środki o możliwie najkrótszym okresie prewencji, których zalecana dawka nie stwarza zagrożenia dla pszczół. Za najlepsze zapylacze uważa się jednak pszczoły miodne, dostarczające kilka ważnych dla człowieka produktów. Niestety intensywna chemizacja rolnictwa, a w szczególności nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin i prowadzenie zabiegów prewencyjnych jest główną przyczyną zatruć owadów zapylających.

Chroń owady zapylające

Konieczność zaprawiania nasion i często wielokrotne opryskiwanie rzepaku insektycydami stwarzają dla owadów zapylających duże ryzyko zatrucia. Aby zapobiec takiej sytuacji należy przeprowadzać zabiegi ochrony roślin w godzinach porannych lub wieczornych tj. przed lub po oblocie pszczół, a do oprysku dobierać środki, których zalecana dawka nie stwarza zagrożenia dla pszczół o możliwie najkrótszym okresie prewencji. Należy unikać stosowania insektycydów o szerokim spektrum działania, a zastąpić je środkami selektywnymi. Pozostawienie miedz, remiz śródpolnych lub jakichkolwiek pasów zieleni również wpływa na liczebność organizmów pożytecznych, ponieważ jest to miejsce bytowania wielu owadów.

Oceń poradę

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl