POLIFOSKA

Na plantacjach wszystkich roślin uprawnych obok szkodników licznie występują także owady pożyteczne, do których zalicza się owady biorące udział w zapylaniu roślin oraz wiele gatunków naturalnych wrogów szkodników. Odgrywają one bardzo ważną rolę w ograniczaniu liczebności szkodników.

Wrogowie naturalni ograniczają liczebność szkodników

Wrogowie naturalni potrafią w znacznym stopniu ograniczyć liczebność szkodników na plantacji rośliny uprawnej. Ich skuteczność nie jest oczywiście 100% -owa, ale w momencie ich licznej obecności na plantacji możemy ograniczyć chemiczne metody zwalczania szkodników. Na naszych polach wśród wrogów naturalnych możemy spotkać owady drapieżne, pasożyty i parazytoidy. Spośród owadów drapieżnych należy wymienić: chrząszcze, muchówki, pluskwiaki, sieciarki, a nawet skorki, wielbłądki i ważki. Najpopularniejszymi przedstawicielami drapieżnych chrząszczy są: biedronki, biegacze, kusaki, omomiłki. Spośród muchówek natomiast pryszczarkowate oraz bzygowate.

 Dziesiątkują groźne szkodniki

Wrogowie naturalni z rodziny biedronkowatych (biedronka siedmiokropka) są drapieżcami mszyc, jeden osobnik zjada dziennie do 50 mszyc, ponadto zjadają także młode larwy chrząszczy i motyli, roztocza oraz larwy muchówek. Z kolei formy larwalne oraz imago chrząszczy z rodziny biegaczowatych (biegacz ogrodowy) zjadają gąsienice motyli. Niektóre larwy bzygowatych (mszycznik) prowadzą drapieżny tryb życia, polując głównie na mszyce i czerwce. Jedna larwa bzyga niszczy dziennie do 100 mszyc. Larwy chrząszczy z rodziny kusakowatych (np. rydznenica) wgryzają się do poczwarek pryszczarków, śmietek i na nich pasożytują, a także zimują w poczwarkach swych ofiar. Chrząszcze z kolei są wrogami biologicznymi muchówek (m.in. pryszczarków) i mszyc.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl