POLIFOSKA

Zarówno producenci, konsumenci, jak i przetwórcy ziemniaka ciągle poszukują nowych odmian do sadzenia. Jednak podjęcie decyzji którą wybrać i wysadzić, ze względu na bardzo szeroki wybór w Krajowym Rejestrze nie jest łatwe.

Każda odmiana ziemniaka wnosi określone cechy, które są ukształtowane w procesie hodowlanym. Do cech wybitnie związanych z genotypem należą m.in. kształt bulw, regularność kształtu, głębokość oczek, barwa i typ skórki, kolor miąższu oraz odporność na choroby i szkodniki.

Podpowiedzą listy COBORU

Ziemniaki uprawiane bez odnawiania materiału przez kilka lat wyradzają się, czyli spada ich wartość gospodarcza, jakość oraz potencjał plonowania. Aby wybrać nowe sadzeniaki musimy podjąć trudną decyzję odnośnie nowej odmiany, spełniającej nasze oczekiwania. Badania prowadzone corocznie w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w celu określenia wartości gospodarczej odmian pozwalają na jej właściwy wybór.  Podpowiedzią przy wyborze odmiany może służyć Lista Odmian Zalecanych (LOZ) ziemniaka ustalana corocznie dla poszczególnych województw. 

Tabela 1. Lista odmian zalecanych do uprawy na ternie województwa opolskiego – styczeń 2019

 

Lp.

Odmiana

Rok wpisania na LOZ

ZIEMNIAK BARDZO WCZESNY

1

DENAR

2008

2

IMPALA

2017

3

LORD

2008

4

RIVIERA

2019

ZIEMNIAK WCZESNY

1

BOHUN

2019

2

GWIAZDA

2014

3

IGNACY      

2015

4

MICHALINA

2011

5

VINETA

2008

ZIEMNIAK ŚREDNIOWCZESNY

ŚREDNIOPÓŹNY I PÓŹNY

1

JUREK

2018

2

LASKARA

2017

3

LECH

2019

4

OBERON

2013

5

TAJFUN

2008

6

SATINA

2008

7

JELLY odm. średniopóźna

2009

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl