POLIFOSKA

W kilku rejonach kraju rozpoczęły się już siewy buraka cukrowego. Zadecydowały o tym przede wszystkim korzystne warunki polowe. O jakich warunkach mowa?

Optymalny termin siewu

Wczesny siew buraków cukrowych przyczynia się do zwiększenia plonu korzeni oraz ich dobrej jakości. Nasiona powinniśmy wysiać możliwie jak najwcześniej. W naszym kraju optymalny termin siewu buraków jest zależny od rejonu jego uprawy, i tak: na zachodzie i południu jest to koniec marca – początek kwietnia, w centralnej części kraju termin siewu przypada na pierwszą połowę kwietnia, natomiast najpóźniej buraki siejemy w części północno-wschodniej, bo dopiero od połowy do końca kwietnia. Każdej wiosny przebieg pogody jest jednak inny i rolnik sam musi zdecydować o terminie siewu. 

Warunkiem dobrych wschodów jest wilgoć „od spodu” i ciepło „od góry”

Za korzystne warunki do siewu uznaje się, gdy temperatura gleby na głębokości około 5 cm wynosi minimum 5°C, a gleba charakteryzuje się dobrą strukturą i średnią wilgotnością. Zbyt wczesny wysiew, w niedogrzaną glebę jest niebezpieczny dla wschodów i wzrostu roślin, natomiast każdy dzień opóźnienia może spowodować obniżenie plonu i jakości surowca. Aby uzyskać zadowalający plon korzeni i cukru, buraki cukrowe potrzebują minimum około 180 dni wegetacji (licząc od momentu wschodów). Jeżeli warunki wilgotnościowe gleby pozwalają na prawidłową uprawę i siew nie należy zwlekać, ponieważ każdy dzień opóźnienia siewu buraków powoduje straty wilgoci i skrócenie okresu wegetacji, co wpływa na obniżenie plonów.

Tabela 1. Zależność pomiędzy temperaturą gleby, a kiełkowaniem nasion.

Temperatura gleby [°C]

3‑4

5‑7

8‑12

więcej niż 12

Liczba dni od siewu do skiełkowania nasion

20‑30

10‑15

8‑10

mniej niż 5

Roślina buraka już na starcie ma duże wymagania pokarmowe…

… dlatego nie możemy zapomnieć o dostarczeniu jej niezbędnych pierwiastków tj. azot, fosfor, potas, magnez, siarka, czy bor. Jeśli nie zastosowaliśmy nawożenia fosforowo-potasowego jesienią, pierwiastki te możemy wprowadzić do gleby również wiosną, lecz trzeba to zrobić odpowiednio wcześniej - 2‑3 tygodnie przed siewem stosując nawozy tj. Polifoska®Start, Polifoska®Plus, Polifoska®Krzem, Polidap®, Polifoska®6, Polifoska®Tytan.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl