POLIFOSKA

Ostatnia dekada kwietnia i pierwsza dekada maja to optymalny termin siewu soi w naszym kraju. Według doniesień część producentów tej rośliny wyjechało z siewnikami na początku trzeciej dekady kwietnia, natomiast w niektórych rejonach kraju rolnicy czekają na poprawę warunków wilgotnościowych gleby oraz odpowiednią temperaturę. Na jaką odmianę powinniśmy postawić w tym sezonie, aby odnieść sukces w uprawie tej rośliny i co zaleca siać COBORU?

Co zaleca do siewu COBORU?

Wybór odmiany do uprawy jest jedną z kluczowych decyzji wpływających na wysokość zbieranych plonów. Na przełomie ostatnich lat liczba odmian soi w naszym kraju znacznie się powiększyła. W Krajowym Rejestrze Odmian znajduje się aż dwadzieścia dwie kreacje. Oprócz tego producent soi może wybrać odmianę ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych CCA. Do siewu warto postawić na odmiany sprawdzone, które znajdują się na Listach Odmian Zalecanych do uprawy w danym województwie. W 2019 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych rekomenduje następujące odmiany dla poszczególnych województw: 


- dolnośląskie: Abelina, Aligator, Sultana, 
- kujawsko-pomorskie: Abelina, Aligator, Erica, GL Melanie, Mavka, Sculptor, 
- lubelskie: Abelina, Brunensis, GL Melanie, Kofu, Naya, Sirelia,
- lubuskie: Abelina, Erica, Mavka, Sirelia,
- łódzkie: Abelina, GL Melanie, Sirelia, 
- małopolska: Abelina, Lissabon, Merlin, Protina, Sirelia
- mazowieckie: Abelina, GL Melanie, Erica, Lissabon, Sirelia,  
- opolskie: Aligator, GL Melanie, Lissabon, Merlin, Moravians, Petrina Sirelia, Sultana
- podkarpackie: Abelina, Aligator, Bohemians, GL Melanie, Lissabon, Merlin, Naya Sultana,
- podlaskie: Abelina 
- pomorskie: Bohemians, Erica, 
- śląskie: Abelina, Aligator, GL Melanie, Mavka, Sculptor, Viola, 
- świętokrzyskie: Abelina, GL Melanie, Lissabon, Kofu, Naya, Sirelia,
- wielkopolskie: Abelina, Aligator, Erica, ES Comandor, GL Melanie, Sirelia, Sultana, Viola,
- zachodnio-pomorskie: Adsoy, Erica, Merlin, Moravians, Sirelia.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl