POLIFOSKA

Plantacje buraka cukrowego wymagają lustracji pod kątem występowania mszycy trzmielowo-burakowej. Na młodych roślinach widoczne są bowiem ich formy uskrzydlone, które zapoczątkują tworzące się na wierzchołkach roślin i na spodniej stronie liści duże kolonie wysysające soki z tkanek roślinnych.

Szkodliwość mszycy …

…zasiedlającej rośliny buraka cukrowego polega na wysysaniu soków z młodych liści buraka – przy dużym nasileniu występowania szkodnika na plantacji może dojść do obniżenia plonowania nawet o ponad 30 %. Nie jest to jednak jedyna jej szkodliwość. Obecność mszyc może spowodować także pojawienie się chorób wirusowych tj. żółtaczka buraka oraz mozaika, ponieważ są one wektorami wirusów powodujących te choroby.

Lustracja plantacji buraka to podstawa

Mszyca trzmielowo-burakowa najczęściej atakuje spodnią stronę blaszek liściowych. Od początku wegetacji roślin plantacje powinny być ciągle lustrowane pod kątem nalotów mszyc, aby w razie konieczności móc szybko zareagować i przeprowadzić zabieg chemicznego ich zwalczania po przekroczeniu progu szkodliwości. 

Próg ekonomicznej szkodliwości to 15 % roślin zasiedlonych lub 150 mszyc na 10 roślinach

Do zwalczania mszycy trzmielowo-burakowej w buraku cukrowym zalecane są insektycydy zawierające w swoim składzie dimetoat (no. Danadim 400 EC, Diego 400 EC, Hunter S 400 EC, Insektor 400 EC, Markiz 400 EC, Rodan S 400 EC, Rogor 400 EC), deltametrynę (Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW) lub mieszaninę tiachloprydu z deltametryną (Ptolemeusz 110 OD, Proteus 110 OD). O skuteczności stosowanych preparatów decyduje temperatura powietrza. Środki z grupy pyretroidów wykazują najskuteczniejsze działanie w temperaturze poniżej 20°C, natomiast z grupy fosforoorganicznych powyżej 15°C. Preparat Proteus 110 OD działa najskuteczniej w temperaturze 10‑20°C.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl