POLIFOSKA

Plantacje buraka cukrowego wysiewne na początku kwietnia przekroczyły już fazę 4‑6 liści właściwych, która jest okresem dużego zapotrzebowania tej rośliny na składniki pokarmowe. Warto pomyśleć zatem o koniczności podania drugiej dawki azotu pod buraki.

Aplikacja drugiej dawki azotu

Konieczność aplikacji oraz wysokość drugiej dawki azotu powinna być ustalona na podstawie fazy rozwojowej w jakiej znajduje się roślina oraz ilości azotu już wprowadzonego do gleby na danym polu (nie tylko w nawozach mineralnych, lecz również organicznych). Ponadto, należy wziąć także pod uwagę obsadę roślin na ha, wielkość zakładanego plonu, pożądaną zawartość cukru w korzeniach, termin zbioru buraków oraz przebieg warunków pogodowych. Aplikacja drugiej dawki azotu powinna być wykonana nie później niż do fazy 8. liścia buraka, ponieważ nawożenie tym pierwiastkiem po przekroczeniu tej fazy rozwojowej może być powodem wzrostu substancji melasotwórczych w korzeniach, które obniżą poziom cukru i jakość surowca.

Azot pogłównie, ale i dolistnie

Zaleca się, aby ilość drugiej dawki azotu w nawożeniu buraka cukrowego nie przekraczała 50 kg N/ha oraz aby dostarczać azot w postaci nawozów azotowych wzbogaconych o bor np. Salmag z borem® lub Saletrzak z borem 27 + B Standard. Buraki można także dokarmić dolistnie stosując roztwór mocznika w stężeniu 5‑6 %-owym (tj. sporządzając mieszaninę 5‑6 kg nawozu/100 litrów wody) z dodatkiem co najmniej 100 g boru B/ha, a w przypadku odczynu gleby powyżej 6,3 takze 150‑300 g/ha manganu. Zabieg zaleca się wykonać w godzinach wieczornych, aby uniknąć poparzenia liści, które mogą pojawiać się w warunkach dużego nasłonecznienia, w czasie suchej pogody oraz niskiej wilgotności powietrza. Dokarmianie mocznikiem możemy wykonać kilkakrotnie w ciągu sezonu, dodając każdorazowo (nawet 5-krotnie) około 100 g/ha boru.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl