POLIFOSKA

Na liściach zbóż ozimych można obserwować wylęg larw skrzypionki. W ostatnich latach obserwuje się nasilone występowanie tego szkodnika na terenie całego kraju. Niezwalczane mogą spowodować obniżkę plonu ziarna nawet o 30%.

Szkodzą larwy

Na plantacjach zbóż występuje dwa rodzaje skrzypionek: błękitek i zbożowa. Szkodliwość tych szkodników polega głównie na uszkodzeniu aparatu asymilacyjnego liścia podflagowego i flagowego, mających decydujący wpływ na tworzenie przyszłego plonu ziarna. Główne szkody wyrządzają larwy skrzypionki, które w przeciwieństwie do chrząszczy, nie przegryzają liścia na wylot lecz niszczą górną jego skórkę i tkankę miękiszową, natomiast dolna skórka zasycha i bieleje. Każda larwa zasiedlająca liść niszczy średnio 2,5 - 3,5 cm2 jego powierzchni, czego rezultatem jest zmniejszenie liczby ziarniaków w kłosie oraz spadek MTZ.

Insektycydem w larwy

Zabieg chemicznego zwalczania jest wyjściem ostatecznym w przypadku, gdy inne zabiegi ograniczania szkodnika nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Zabiegi zwalczające przeprowadza się po lustracji pola mającej na celu wychwycenie momentu obecności larw i po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. zaobserwowaniu 1‑2 larw na 1 źdźble lub w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy wówczas larwy obu gatunków skrzypionek). Do zwalczania skrzypionek zarejestrowana jest cała gama preparatów zawierających alfa-cypermetrynę, beta-cyflutrynę, lambda-cyhalotrynę, zeta-cypermetrynę, dimetoat, cypermetrynę, deltametrynę, chloropiryfos, chloropiryfos + beta-cyflutrynę, gamma-cyhalotrynę oraz esfenwalerat. Przy obecnie występujących temperaturach powietrza do oprysku należy wybierać preparaty z grupy fosforoorganicznych działające powyżej 15°C.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl