POLIFOSKA

Już wkrótce rolnicy będą mogli skorzystać z rządowego programu dotyczącego regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, który według założeń przyczyni się do realnej poprawy jakości gleb, co z kolei będzie miało bardzo pozytywny wpływ na rolnictwo.

Celem programu, który zapowiada Minister Środowiska i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych, czyli powstałych przez działalność człowieka.

 Planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha

Dopłaty mają być udzielane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja będzie przyznawana w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska. Ale … po środki będą mogli sięgnąć rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, a dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5. Program będzie realizowany w latach 2019‑2023, a jego budżet ma wynieść 300 mln zł. Jednak dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

O jakich kwotach mowa?

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia zależeć będzie od powierzchni gospodarstwa i wynosić będzie odpowiednio:

- do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstwo powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

- do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

- do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Wsparcie będzie przydzielane na zakup wapna nawozowego lub środków wapnujących z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co zostanie potwierdzone pozytywną opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej. Potrzeby wapnowania również będą określać Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze na podstawie wyników badań próbek glebowych (badanie takie jest ważne przez cztery lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha) i tam też będzie można złożyć wniosek i skorzystać z pomocy w jego wypełnieniu.

Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną wkrótce w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl