POLIFOSKA

Przed nami siewy rzepaku ozimego i trudna decyzja do podjęcia, a mianowicie - jaką odmianę wybrać do siewu, aby uzyskać zadowalający plon nasion tej rośliny? 

Wybrać najlepszą odmianę

Znaczenie odmiany jako czynnika plonotwórczego stale wzrasta. Szacuje się, że jego wpływ na wzrost plonowania dochodzić może nawet do 50%. Dobierając odmianę rzepaku do siewu należy zwracać uwagę na szczególnie przydatne cechy takie jak:

- plenność,

- zawartość oleju i białka,

- zimotrwałość,

- wczesność,

- odporność na wyleganie,

- odporność na choroby,

- odporność na otwieranie łuszczyn i osypywanie nasion.

Rekomendowane odmiany plonują najlepiej

Najkorzystniej uprawiać odmiany zrejonizowane, które są najlepiej dostosowane do warunków klimatyczno-glebowych w danym rejonie, plonują wyżej i stabilniej, a także które pozostając w dobrej kondycji są bardziej konkurencyjne wobec agrofagów. Pomocna w wyborze odmiany rzepaku do siewu może okazać się Lista Odmian Zalecanych (LOZ), która każdego roku tworzona jest w poszczególnych województwach na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach  Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Oferta odmianowa rzepaku ozimego jest obszerna i zróżnicowana…

W 2019 roku na Listach Odmian Zalecanych przygotowanych przez COBORU figuruje łącznie 45 odmian rzepaku, z czego większość stanowią odmiany mieszańcowe – jest ich aż 37. Najczęściej powtarzające się odmiany to SY Ilona (znajduje się na LOZ w 12 województwach), Bonanza F1, DK Expiro F1, Kuga F1 (zalecane do siewu w 9 województwach) oraz Atora F1, DK Exquisite F1 i ES Valegro (polecane w 7 województwach).

W województwie opolskim na LOZ znajduje się 14 odmian rzepaku ozimego, z czego 13 z nich to odmiany mieszańcowe oraz 1 odmiana populacyjna.

Tab. 1. LOZ na 2019 rok dla województwa opolskiego

Odmiana

Rok wpisania na LOZ

Typ odmiany

Atora

2016

mieszańcowa

Bonanza

2016

mieszańcowa

SY Florida

2016

mieszańcowa

DK Expiro

2017

mieszańcowa

DK Extract

2017

mieszańcowa

Marcopolos

2017

mieszańcowa

DK Exception

2019

mieszańcowa

DK Exotter

2019

mieszańcowa

DK Expression

2019

mieszańcowa

DK Platinium

2019

mieszańcowa

ES Imperio

2019

mieszańcowa

Stefano KWS

2019

mieszańcowa

SY Ilona

2019

populacyjna

Tigris

2019

mieszańcowa

Listy odmian zalecanych do uprawy w pozostałych województwach wraz z charakterystyką odmian można znaleźć na stronie www.coboru.pl w zakładce rekomendacja odmian.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl