POLIFOSKA

Od 1 sierpnia ruszył ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb przez wapnowanie, dzięki któremu rolnik może uzyskać dofinansowanie do wapnowania. Jednak każdy kto chciałby skorzystać z programu, przed złożeniem wniosku powinien zbadać odczyn gleby.

Pobierz próbkę i zbadaj pH

Dopłata do wapnowania przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 75 ha. Do programu zakwalifikują się działki, na których gleba ma odczyn ≤ 5,5. Aby zbadać pH gleby musimy prawidłowo pobrać próbkę z pola.

  1. Próbki należy pobierać w okresie pożniwnym lub wiosennym, jeszcze przed wysiewem nawozów. Pamiętajmy, że nadmiernie sucha gleba, lub bardzo zawilgocona nie jest miarodajnym materiałem na próbkę do analizy.
  2. Średnią próbkę pobieramy z powierzchni do 4 ha, czyli 20 próbek pierwotnych stanowi 1 próbka zbiorcza z powierzchni do 4 ha. Uśredniona próbka powinna ważyć około 0,5 kg.
  3. Próbkę należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy.
  4. Próbkę pobieramy laską glebową z warstwy gleby 0‑20 cm.
  5. Nie powinniśmy pobierać gleby na obrzeżach pola do 5 m, w miejscach po stogach i kopcach, rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach, w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki).
  6. Próbki z opisem pola dokładnie zapakowane i opisane należy dostarczyć do akredytowanego laboratorium w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb – najlepiej do najbliższej Stacji Chemiczno-Rolniczej, w której jednocześnie uzyskuje się opinię o zalecanej dawce wapna oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku o dopłatę do nawozu.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl