POLIFOSKA

Jedną z ważniejszych ról w tworzeniu wysokiego plon zbóż ozimych odgrywają fosfor i potas. Rośliny dobrze odżywione tymi pierwiastkami są bardziej tolerancyjne na działanie czynników stresowych, takich jak susze, wysoka temperatura i choroby. Biorąc pod uwagę ostatnie lata i różne anomalie pogodowe powinniśmy zwrócić szczególna uwagę na dobre zaopatrzenie roślin w P i K podczas całego okresu wegetacji.

Ważny start roślin

Rośliny dobrze zaopatrzone już na starcie w fosfor i potas, mogą wytworzyć silny i dobrze zbudowany system korzeniowy, dzięki czemu mają większe szanse na dobre przezimowanie, a wiosną na szybszą regenerację po zimie. Dlatego pamiętajmy, że składniki te powinniśmy dostarczyć roślinom ozimym w nawozach wieloskładnikowych tj. POLIFOSKA®PLUS, POLIFOSKA®START, POLIFOSKA®5, POLIFOSKA®6, POLIFOSKA®8, POLIFOSKA®KRZEM, POLIFOSKA®TYTAN, wysiewanych pod jesienną orkę lub uprawki przedsiewne. Nawożenie fosforem i potasem jest najbardziej efektywne, gdy nawozy są dobrze wymieszane z glebą (najlepiej z jej 10‑20 cm warstwą) i dostępne dla roślin. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku fosforu, który słabo przemieszcza się w glebie, dlatego jest polecany do stosowania jesienią w całości przedsiewnie (szczególnie na glebach o niskiej zasobności). Natomiast potas jest pierwiastkiem łatwo przemieszczającym się w glebie, dlatego wymaga uwzględnienia warunków glebowych. Na glebach zwięzłych i średnich należy stosować go przedsiewnie, na glebach lżejszych, gdzie pierwiastek ten jest łatwiej wymywany, korzystniej jest wysiewać go w dwóch dawkach: pierwszą przed siewem ziarna, drugą na przedwiośniu (1/3 całkowitej dawki nawozowej).

Dawka – zawsze w oparciu o potrzeby i zasobność

Potrzeby nawozowe musimy ustalić w oparciu o zasobność gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu, warunki pobierania tych składników z gleby, kompleks glebowy, wymagania pokarmowe roślin, wartość nawozową resztek pożniwnych, gnojowicy lub innych nawozów naturalnych i organicznych wprowadzonych do gleby oraz przewidywanego plonu.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl