POLIFOSKA

Najczęstszym przedplonem dla rzepaku ozimego są zboża, co oznacza duże nasilenie występowania samosiewów zbóż na plantacji rzepaku. Chwasty trawiaste najłatwiej zlikwidować w pierwszych fazach rozwojowych, dlatego pamiętajmy, aby nie zwlekać z zabiegiem odchwaszczania do wiosny.

Jesienią najskuteczniej

Samosiewy zbóż, a także inne chwasty jednoliścienne znajdujące się na plantacji rzepaku powinny być zwalczone od trzeciego liścia do końca fazy krzewienia. Stosowane preparaty działają wówczas najskuteczniej i możemy zastosować niższe z zalecanych dawek, co wiąże się z niższym nakładem na plantację rzepaku. Ważne, aby je zwalczyć już jesienią i szybko wykluczyć ich konkurencyjne działanie.

W razie zaniechania jesiennego zabiegu, należy go wykonać niezwłocznie w okresie wiosennym (pod warunkiem że pozwolą nam na to warunki glebowe i pogodowe), lecz wówczas należy już stosować wyższe zalecane dawei.

Do zwalczania chwastów trawiastych przeznaczone są graminicydy

Koniecznym elementem jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku są graminicydy, czyli herbicydy skutecznie niszczące chwasty z rodziny traw, szczególnie samosiewy zbóż, perzu, miotły zbożowej i coraz częściej występującego na polach wyczyńca polnego. Graminicydy to grupa selektywnych preparatów, które w swoim składzie zawierają substancje czynne z tzw. grupy FOP (mogą byś stosowane w temperaturze do 27°C), m.in. chizalofop-P-etylowy, chizalofop-P-tefurylowy, fluazyfop-P-butylowy, haloksyfop-R metylu, propachizafop, a także z grupy DIM: cykloksydym i kletodym - stosuje się je w temperaturach do 25°C. Poleca się, aby graminicydy stosować oddzielnie, tzn. nie w mieszaninie zbiornikowej z innymi herbicydami stosownymi w rzepaku.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl