POLIFOSKA

W żółtych naczyniach wystawionych na plantacji rzepaku dominuje obecnie śmietka kapuściana. Jest jej tak dużo, że może stanowić ogromne zagrożenie dla tej uprawy.

Cały czas kontroluj zagrożenie rzepaku ze strony szkodników

Śmietka kapuściana atakuje już od wczesnych faz rozwojowych. Obecnie na plantacji rzepaku znajduje się III pokolenie tego szkodnika. Wysiany w tym sezonie rzepak był zaprawiony insektycydami, które w pewnym stopniu ograniczą obecność larw. Jednak nie należy bagatelizować problemu występowania szkodników takich jak śmietka w rzepaku w okresie jesieni i niezwłocznie wystawić żółte naczynia w celu monitoringu nalotów. Przy bardzo licznych nalotach tego szkodnika należy podjąć decyzję o wspomaganiu uprawy zabiegami nalistnymi, zwłaszcza że jednocześnie mogą na plantacjach występować inne szkodniki jesienne rzepaku.

Szkody wyrządzone przez śmietkę są nieodwracalne

Śmietka kapuściana atakuje korzenie rzepaku drążąc w nich charakterystyczne korytarze. Żerowanie larw tego szkodnika nie spowoduje w obecnej fazie rozwojowej wypadania roślin jednak może osłabić korzenie roślin, na których bytują larwy. Uszkodzone korzenie stają się wrażliwsze na wymarzanie i atak patogenów. Ponadto, w momencie uszkodzenia systemu korzeniowego, zaburzone zostaje pobieranie wody i składników pokarmowych, które jest bardzo istotne w takim sezonie jak obecny, gdzie mamy do czynienia z deficytem wody w glebie.

Próg szkodliwości dla śmietki kapuścianej to 1 muchówka w żółtym naczyniu.

Po zaobserwowaniu muchówek śmietki niezwłocznie zależy wykonać zabieg chemiczny jednym z zalecanych insektycydów zawierających substancję czynną tj. deltametryna lub acatamipryd + lambda-cyhalotryna.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl