POLIFOSKA

Dobór odmiany pszenicy ozimej do siewu ma kluczowe znaczenie w uprawie tej rośliny. Prawidłowo dobrana odmiana może zagwarantować nam zdrowe rośliny na polu przez cały okres wegetacji dzięki czemu uzyskany plon będzie wysoki o dobrych parametrach jakościowych.

Warunkiem sukcesu w uprawie pszenicy ozimej jest wykorzystanie nowych odmian i uprawa ich w warunkach poprawnej agrotechniki. Przy wyborze odmiany ważne mogą być takie cechy jak: plenność, mrozoodporność, podatność na wyleganie, wysokość roślin, stopień porażenia przez najgroźniejsze choroby (z reguły odmiany wykazują zróżnicowaną odporność na poszczególne choroby), odporność na porastanie. Znaczenie odmiany jako czynnika plonotwórczego stale wzrasta, jednak warunkiem wykorzystania postępu hodowlanego zawartego w nowych odmianach jest stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego.

Odmiany zrejonizowane

Pszenica ozima jest zbożem o zdecydowanie największym areale uprawy w naszym kraju. Jej udział w strukturze zasiewów na Opolszczyźnie wynosił aż 51%. Duża liczba zarejestrowanych odmian pszenicy oraz ich znaczne zróżnicowanie pod względem cech rolniczo-użytkowych, a także morfologicznych pozwala na optymalne dopasowanie odmiany do konkretnych warunków klimatyczno-glebowych w danym rejonie kraju. Odmiany zrejonizowane planują wyżej i stabilniej, a także pozostając w dobrej kondycji są bardziej konkurencyjne wobec agrofagów. Wybierając odmianę pod kątem odporności na choroby, wylegania, zimotrwałości i innych czynników stresowych należy skorzystać z wyników badań COBORU i Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

LOZ

Ważnym ułatwieniem wyboru odmiany do siewu są Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w danym województwie. Odmiana, aby trafić na LOZ musi być badana w konkretnym rejonie przez co najmniej 2 lata. Głównym kryterium zamieszczenia odmiany na LOZ jest wysokość i stabilność plonowania w województwie. Ponadto bierze się pod uwagę również inne cechy odmiany, takie jak zimotrwałość, odporność na choroby, wartość technologiczną i jakość ziarna. Pożądaną właściwością odmian jest również możliwość szybkiej regeneracji po ustąpieniu warunków stresu. Jest to istotne w obliczu zmieniającego się klimatu i coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych. W województwie opolskim na LOZ znajduje się 13 odmian pszenicy ozimej (tab. 1).

 

Tab. 1. LOZ pszenicy ozimej na 2019 rok dla województwa opolskiego

Lp.

Odmiana

Rok wpisania na LOZ

1

ARKADIA

2012

2

LINUS

2012

3

PATRAS

2014

4

ARTIST

2016

5

FRANZ

2016

6

BELISSA

2017

7

FRSKY

2017

8

HONDIA

2017

9

KWS DAKOTANA

2017

10

RGT KILIMANJARO

2017

11

BONANZA

2019

12

LG JUTTA

2019

13

POKUSA

2019

Listy odmian zalecanych do uprawy w pozostałych województwach wraz z charakterystyką odmian można znaleźć na stronie www.coboru.pl w zakładce rekomendacja odmian.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl