POLIFOSKA

W ostatnich latach, po trudnych latach 2008‑2010 dynamicznie wzrasta nawożenie mineralne, osiągając w 201213 roku gospodarczym 139 kg NPK/ha. Po raz pierwszy średni krajowy plon pszenicy przekroczył 44 dt z ha. Takie wyniki produkcyjne wskazują na coraz lepszy poziom gospodarowania. Wielką sztuką jest stosować optymalny, ale oszczędny poziom nawożenia według zasady: „tak dużo jak to konieczne, tak mało jak to możliwe".

Jak uzyskać wysoką efektywność nawożenia? Działajmy systemowo

Po pierwsze poznaj potrzeby pokarmowe i specyfikę rozwoju rośliny.Im wydajniejsze odmiany roślin uprawiamy, tym bardziej precyzyjne nawożenie decyduje o wykorzystaniu ich potencjału plonowania. Każdy rolnik wie, że nie pomogą wydajne odmiany, gdy rośliny są głodne.  Konieczne jest mobilizowanieroślin do szybszego wzrostu od początku ich życia, bo to co rośliny pobiorą we wczesnych fazach rozwoju, kiedy jest dostatek wilgoci, a one „programują” plon, decyduje o wielkości i jakości plonu. Zawsze braki składników pokarmowych we wczesnych fazach zniweczą trud uprawy. Dobrze „wyprowadzona” od początku uprawy roślina lepiej znosi niekorzystne warunki pogodowe w późniejszych okresach.

Po drugie precyzyjnie określić dawkę. O poziomie nawożenia decyduje wiele czynników ekonomicznych (np.relacje cen) i przyrodniczych (np. wymagania nazwowe). By precyzyjnie ustalić te wymagania dla każdej rośliny na każdym polu, konieczne jest co 4‑5 lat wykonać analizę zasobności gleby. Najlepszym okresem pobierania prób jest lato, zaraz po zbiorze roślin. Największym wysiłkiem i problemem analizy gleb jest staranne pobranie reprezentatywnej próbki i dostarczenie jej do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, bo opłata za samą analizę jest dość symboliczna.

Wyniki analizy mogą zaskoczyć. Ze względu na największe działanie plonotwórcze azotu, nie ogranicza się jego stosowania. Obecnie stosuje się ponad 83 kg N/ha, a stosunek N:P:K wynosi 1:0,32:0,35, czyli na każdy 1 kg N stosuje się tylko 0,32 kg fosforu i 0,35 kg potasu. To w wielu przypadkach zbyt mało. Fosfor i potas są mniej efektywne, szczególnie w krótkotrwałym ujęciu, stąd rolnicy w pierwszej kolejności ograniczają nawożenie fosforem i potasem. Niedobory tych pierwiastków w glebach wielu rejonach są już bardzo duże. Najgorzej przedstawia się deficyt potasu.

Po trzecie bardzo ważny jest termin stosowania. Powszechnie wiadomo, że fosfor i potas zawsze najlepiej stosować pod pług, by równomiernie rozmieścić je w warstwie ornej na głębokość co najmniej 10 cm, bo wtedy mogą być pobierane także po wiosennym przesuszeniu się gleby. Taki termin stosowania umożliwia prawidłowe przygotowanie gleby, zabezpieczające roślinom optymalnie wilgotne i zagęszczone podłoże. Takie  przedsiewne nawożenie oraz terminowy i niezbyt gęsty siew ziarna to najskuteczniejszy sposób budowania potencjału i struktury plonu, a także podstawa wysokiej efektywności nawożenia, nawet przy nie najlepszych relacjach cen nawozów do cen zbóż.

Trafnie wybrać nawóz. Nawozić efektywnie to znaczy umiarkowanie, ale najlepiej dobraną formą nawozu. Nawozy z „POLIC” zawierają najlepiej przyswajalny fosfor, bo w 100% rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalny. Łatwo dostępny fosfor i potas, to także lepsza odporność ozimin na długie zimowe miesiące.

Na stanowiskach, gdzie nie przyorano słomy oraz na glebach o niższej zasobności w potas, lepiej bilansują potrzeby większości roślin nawozy o szerszym stosunku P:K: a jest to: POLIFOSKA® 5 i POLIFOSKA® PLUS oraz POLIFOSKA® PLUS z borem (P:K-1:2, czyli na 1 kg fosforu przypadają 2 kg potasu), POLIFOSKA® 4 (P:K-1:2,7) lub pod rzepak POLIFOSKA® PETROPLON (P:K-1:3).

Na glebach zasobniejszych w potas i gdy przyorano słomę zbóż, zaleca się stosować nawóz o węższym stosunku fosforu do potasu (P:K), czyli od 1:1 do 1:1,5, to znaczy przemiennie w latach należy stosować nawóz o stosunku P:K-1:1 (POLIFOSKA® 8) z nawozami o stosunku P:K-1:1,5 (POLIFOSKA® 6 lub POLIFOSKA® M).

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. oferuje szeroką gamę nawozów kompleksowych - POLIFOSKA®, by rolnik mógł wybrać odpowiedni skład w zależności od zasobności gleby i uprawianej rośliny. POLIFOSKI® charakteryzują się bardzo wysoką zawartością przyswajalnych form składników pokarmowych oraz atrakcyjną ceną za te składniki, a nie za tony nawozu, dlatego ich stosowanie to zawsze trafny wybór, wybór decyduje o sukcesie.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl