POLIFOSKA

Nowy Program azotanowy, czyli „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” obowiązujący od ubiegłego roku, wprowadził m.in. zmianę terminów jesiennego stosowania nawozów naturalnych. Sprawdź do kiedy możesz nawozić swoje pola.

Terminy zrejonizowane

Otóż nawozy naturalne stałe np. obornik i pomiot możemy stosować na gruntach ornych niezależnie od rejonu Polski od 1 marca do 31 października, natomiast jeśli chodzi o uprawy wieloletnie, trwałe oraz trwałe użytki zielone termin ten jest dłuższy, bo aż do 30 listopada.

Krótszy termin dotyczy nawozów naturalnych płynnych takich jak gnojowica oraz nawozów mineralnych zawierających azot. Stosowanie tych nawozów oraz wylewanie gnojowicy na gruntach ornych jest zależne od rejonu Polski. I tak:

- w Polsce północno-wschodniej oraz w rejonach podgórskich ww. nawozy możemy stosować od 1 marca do 15 października,

- w rejonie Polski wschodniej od 1 marca do 20 października,

- od 1 marca do 25 października na większości obszaru Polski.

Ale…

Przepisy dopuszczają jednak pewne odstępstwa. Wyżej wymienione terminy określone dla gruntów ornych nie dotyczą rolników, którzy zakładają plantacje jesienią po przedplonach późno schodzących z pola takich jak: buraki, kukurydza lub późne warzywa. Wówczas dopuszczalne jest stosowanie po terminie wieloskładnikowych nawozów zawierających azot tj. POLIFOSKI®, których dawka nie przekracza 30 kg N/ha (to samo dotyczy się obornika).  

Terminy te mogą również nie dotyczyć rolników, którzy nie byli w stanie zebrać jesienią upraw w terminie oraz wykonać nawożenia ze względu na występujące w tym czasie niekorzystne warunki pogodowe tj. nadmierne uwilgotnienie gleby. W takich sytuacjach ostateczny termin stosowania nawozów to 30 listopada, bez ograniczania dawki.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl