POLIFOSKA

Obecnie dokarmianie dolistnie zbóż ozimych stało się już standardem, jest to zabieg podstawowy i niezbędny. W okresie jesieni powinniśmy szczególnie zadbać o dostarczenie roślinom zbożowym wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, aby mogły odpowiednio się rozkrzewić przed zimą.

Kluczowe pierwiastki dla zbóż to miedź, mangan i cynk

Rośliny zbożowe dobrze reagują na dokarmianie miedzią, manganem i cynkiem. Miedź przede wszystkim reguluje podstawowe przemiany związków azotowych w roślinie, ma wpływ na budowę ścian komórkowych oraz tworzenie chlorofilu. Jest to pierwiastek, który stymuluje krzewienie zbóż oraz prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, co ma szczególne znacznie w okresie jesiennym, kiedy musimy dobrze przygotować rośliny do przezimowania. Z kolei mangan odpowiada za intensywność fotosyntezy, pobieranie i asymilację wielu składników pokarmowych, w tym azotu, syntezę białek oraz regulację stężenia hormonów w roślinie. Rośliny dobrze zaopatrzone w mangan mają zwiększoną zdrowotność i lepiej radzą sobie z niskimi temperaturami. Cynk natomiast reguluje przemiany fosforu w roślinie, przyswajalność i metabolizm azotu, poprawia zdolność kiełkowania ziarna, mrozoodporność roślin, ich odporność na suszę i choroby, a także zwiększa zawartość i jakość białka i cukru w roślinie. Ma on również duże znaczenie jeśli chodzi o zwiększenie efektywności nawożenia azotem oraz odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dodatkowo azot i magnez

Zbyt mała lub zbyt duża zwartość mikroskładników ma niekorzystny wpływ na odporność roślin, pogorszenie jakości ziarna oraz do obniżki plonowania. Zabieg dokarmiania niezbędnymi dla zbóż mikroskładnikami możemy wykonać od początku fazy krzewienia (po wytworzeniu się 4 liścia zbóż) i zakończyć na około 2 tygodnie przed końcem jesiennej wegetacji. Najlepsze efekty plonotwórcze i lepszą przyswajalność składnika uzyskuje się stosując 2, bądź 3 zabiegi dokarmiania.

Zabieg dokarmiania mikroskładnikami można połączyć z dokarmianiem dolistnym azotem stosując wodny roztwór mocznika np. mocznik.pl® w stężeniu 10‑12% (10‑12 kg mocznika na 100 l wody). Do cieczy roboczej możemy dodać jeszcze siedmiowodny siarczan magnezu, który dostarczy roślinom łatwo przyswajalny dla roślin magnez.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl