POLIFOSKA

Siarka jest pierwiastkiem budulcowym białka, który tak jak azot w dużym stopniu wpływa na jakość plonu. Nie jest możliwe prawidłowe działanie plonotwórcze azotu bez dobrego zaopatrzenia roślin rzepaku ozimego w siarkę.

 

Azot działa lepiej z siarką

Siarka jest pierwiastkiem, który odpowiada za produkcję aminokwasów siarkowych (metioniny i cysteiny), bez których roślina rzepaku nie może produkować białka, a tym samym prawidłowo się rozwijać. W chwili, gdy roślina rzepaku nie będzie miała możliwości pobrania wystarczającej ilości siarki z gleby, pobieranie azotu zostanie ograniczone i tym samym również jego udział w syntezie białek. Zapotrzebowanie jednostkowe na siarkę wynosi 16‑20 kg/t nasion (w tym plon uboczny). Taką ilość siarki rośliny rzepaku są w stanie pobrać jedynie poprzez system korzeniowy.

Niedobór siarki w roślinie można mylnie ocenić

Bardzo łatwo można pomylić objawy niedoboru siarki na roślinach z objawami niedoboru azotu i magnezu, lecz w przypadku rzepaku nie jest to aż takie trudne. Otóż najistotniejsze jest to, że pierwsze objawy niedostatku siarki występują w postaci marmurkowatej chlorozy międzynaczyniowej na młodszych w pełni rozwiniętych liściach, natomiast azotu i magnezu na starszych. Jednak w przypadku niedoboru magnezu żółknięcie blaszek liściowych i chloroza postępuje od środka na zewnątrz, a nie odwrotnie. Ponadto, chloroza spowodowana niedoborem siarki nigdy nie przechodzi w nekrozy.

Zadbaj o to, żeby rzepak miał siarkę

Dobre zaopatrzenie w siarkę roślin rzepaku jest warunkiem efektywnego wykorzystania wysokich dawek azotu. Nie można zatem dopuszczać do wystąpienia niedoborów siarki i część tego składnika należy podać doglebowo jeszcze przed siewem, jak również w okresie wczesnowiosennym (tuż po ruszeniu wegetacji) stosując nawóz wieloskładnikowy zawierający bardzo dobrze rozpuszczalną i przyswajalną siarkę POLIFOSKA®21, POLIFOSKA®Light. Rośliny siarkolubne takie jak rzepak ozimy, potrzebują siarki najczęściej do 50 kg S/ha. Dodatkowe nawożenie rzepaku siarką wczesną wiosną zaleca się wykonać przede wszystkim z tego powodu, że przez zimę zostaje ona wymywana z gleby. Aplikacja nawozów doglebowych zawierających siarkę jest dużo bardziej opłacalna niż aplikacja dolistna, która pokrywa zapotrzebowanie roślin na siarkę tylko w małej części.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl