POLIFOSKA

         W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają znaczne spadki temperatur. Nie jest to najlepsza wiadomość dla plantatorów buraka cukrowego, którzy nie odstawili jeszcze surowca do cukrowni. Zgodnie w zaleceniami muszą oni do tego czasu bezpiecznie i bez większych strat przetrzymać korzenie buraka na pryzmach.

Szkodliwe procesy prowadzące do ubytku masy

Każdy plantator ma obowiązek chronić składowane na pryzmach buraki przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, aż do momentu ich odstawienia do cukrowni. Przez cały okres składowania, a może to być nawet kilka tygodni, surowiec może być narażony na działanie mrozu, którego następstwem są zachodzące w burakach procesy prowadzące do ich degradacji. A mianowicie zmniejszenie zawartości sacharozy z nagromadzeniem szkodliwych produktów rozpadu, procesy fizjologiczne, do których należy oddychanie i porastanie korzeni. Buraki cukrowe przemrożone i odtajałe nie przedstawiają dla przemysłu cukrowniczego żadnej wartości (tab.1). Szacuje się, że tracimy około 1% masy i 0,2% cukru tygodniowo. Więc, aby tego uniknąć powinniśmy prawidłowo zabezpieczyć pryzmę.

Tabela 1. Wpływ przemrożenia i odtajania na jakość buraków

Wyszczególnienie

Zawartość cukru w %

Zawartość inwertu w g/100°S

Zawartość N-αamin milival/100°S

Buraki zdrowe

18,4

0,61

11,2

Buraki przemrożone i odtajałe

12,5

2,71

22,2

Źródło: AgrEvo, ABC uprawy buraka cukrowego, Warszawa. 1999.

Izoluj przed deszczem i mrozem

Starty można złagodzić okrywając pryzmę materiałem izolacyjnym np. agrowłókniną, grubą folią i słomą. Taka ochrona zabezpiecza buraki nie tylko przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, np. deszczem, śniegiem i mrozem, lecz także stabilizuje temperaturę w pryzmie. Najlepiej okryć pryzmę na kilka dni przed przewidywanym spadkiem temperatury poniżej zera i zabezpieczyć obciążnikami (np. starymi oponami), tak, aby silne wiatry nie naruszyły okrywy. Dookoła pryzmy należy wykopać rowki do odprowadzania wody deszczowej.  

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl