POLIFOSKA

Bobik to cenna roślina białkowa zyskująca coraz bardziej na popularności. Spośród roślin bobowatych wyróżnia się najwyższym potencjałem plonotwórczym, a dobrze rozwinięty system korzeniowy bobiku drenuje glebę, poprawiając jej właściwości fizyczne i chemiczne. Podstawowym warunkiem powodzenia w uprawie tej rośliny jest wczesny siew nasion. Kiedy zatem przypada optymalny termin siewu bobiku?

Optymalnie znaczy jak najwcześniej

Bobik powinien być wysiewany jak najwcześniej (oczywiście kiedy pozwolą nam na to warunki pogodowe i glebowe), aby wykorzystać dobrą wilgotność gleby do kiełkowania nasion. Jest to szczególnie ważne, gdyż nasiona te potrzebują dużych ilości wody – aż 170 % ich masy do skiełkowania, a wczesną wiosną mają możliwość skorzystania jeszcze z wody pochodzącej z opadów zimowych. Ponadto, roślina ta dobrze znosi mróz i w fazie siewki lub kilku liści jest w stanie „wytrzymać” temperatury do -8°C oraz krótkie przymrozki do -10°C. Niska temperatura umożliwia roślinom przejście pełnej jarowizacji w krótkim czasie, rozwinięcie silniejszego systemu korzeniowego, zapewniającego lepsze zaopatrzenie rośliny w wodę i składniki pokarmowe.

Kiedy zatem?

Zwykle bobik wysiewa się od początku marca do końca drugiej dekady tego miesiąca. Ostatecznie dopuszcza się siew do końca marca, jednak po tym terminie musimy się liczyć ze spadkiem plonowania - nawet 35 kg/ha za każdy dzień opóźnienia oraz na nieznaczne skrócenie pędów. Oczywiście im później zasiejemy, tym później bobik dojrzeje, a nasiona nie będą odpowiednio doschnięte. Wskazany jest również siew bobiku w lutym, pod warunkiem, że warunki glebowe są odpowiednie i nie spowoduje to zamulenia gleby, bądź jej zaskorupienia.

Zapewnij roślinom łatwo dostępny potas

Przed siewem należy zadbać o dostępność ważnych dla bobiku składników pokarmowych, zwłaszcza potasu, który jest pobierany przez tą roślinę intensywnie przez cały okres wegetacji do fazy kwitnienia. Do wytworzenia średniego plonu nasion bobiku 4,5 t/ha roślina potrzebuje 225 kg K2O/ha. Z tego względu należy zadbać, by przed siewem zasobność gleby w potas była co najmniej średnia, a najlepiej wysoka. W nawożeniu bobiku, podobnie jak innych roślin bobowatych, dobrze sprawdzają się takie nawozy jak POLIFOSKA®6, POLIFOSKA®5, POLIFOSKA®PLUS, POLIFOSKA®TYTAN lub POLIFOSKA®KRZEM.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl