POLIFOSKA

Obecnie żółknące zboża to częsty widok na polach. Przyczyn zmian zabarwienia liści może być kilka, a ich poprawna diagnoza pomoże lepiej przygotować się do wiosennych działań, aby już na starcie podczas wiosennej wegetacji polepszyć kondycję roślin.

Poznaj przyczynę

Niestety w obecnej chwili nie jesteśmy w stanie wpłynąć na zmiany pojawiające się na roślinach zbóż ozimych, w szczególności dotyczą one plantacji jęczmienia ozimego. Jednak trafna diagnoza przyczyn zmiany zabarwienia roślin może pomóc w ustaleniu pierwszych zabiegów agrotechnicznych, które zostaną wykonane w pierwszej kolejności wiosną.

Co zatem dolega zimującym roślinom?

Wirusy

Pierwsze podejrzenie pada na choroby wirusowe, ponieważ występują one w naszym kraju coraz częściej i na coraz większym obszarze. Często znaczne porażenie zboża wywołuje nie jedna infekcja, lecz kompleks wirusów, wówczas jej objawy są nasilone i nakładające się. Najgroźniejsza z nich to żółta karłowatość jęczmienia (BYDV), która w ostatnich latach występuje również w dużym nasileniu na pszenicy ozimej. Pojawia się ona zwłaszcza w uprawach wysianych w terminie wcześniejszym od optymalnego. Za jej występowanie odpowiedzialne są mszyce, które są wektorami wirusów zbóż, dlatego aby zapobiegać infekcji należy pilnować nalotów mszyc na plantację i w razie konieczności zastosować insektycyd. Kolejnymi chorobami wirusowymi są: odglebowa mozaika zbóż (SBWMV i SBCMV) i żółta mozaika jęczmienia (BaYMV i BaMMV). Są to choroby przenoszone przez glebowego pierwotniaka, których nie ma możliwości zwalczyć chemicznie, pozostaje jedynie profilaktyka, czyli zapobieganie rozprzestrzenianiu się i likwidacja źródeł wirusów, to jest hodowla i uprawa odmian odpornych. Inne choroby wirusowe rzadziej występujące w zbożach to smugowata mozaika pszenicy (WSMV) mozaika stokłosy (BMV). Wektorem pierwszej z nich jest szpeciel, natomiast drugiej skrzypionki. Występowanie kompleksu tych wirusów może być groźny w skutkach, zwłaszcza na plantacjach pszenżyta ozimego.

Więcej w kolejnej części artykułu…

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl