POLIFOSKA

Siewy jęczmienia jarego tuż tuż, dlatego warto przyjrzeć się poszczególnym odmianom i wybrać tę najwłaściwszą, wysokoplonującą, o dobrych parametrach jakościowych oraz wysokiej zdrowotności.

Wybierz odmiany sprawdzone

W ostatnich latach coraz dotkliwiej odczuwamy skutki suszy glebowej, a ubiegły rok był kolejnym, który charakteryzował się małą ilością opadów oraz ich niekorzystnym rozkładem. Susza negatywnie odbiła się na kondycji wszystkich upraw, zwłaszcza jarych, w tym również jęczmienia jarego. Warto więc już w momencie wyboru odmiany przyjrzeć się wynikom doświadczeń i zwrócić szczególną uwagę tym, które poradziły sobie z niekorzystnymi warunkami i plonowały dobrze nawet w warunkach suszy. Należy również uwzględnić odporność na choroby i wyleganie.

Zerknij na LOZ

Przy wyborze odmiany oczywiście powinniśmy sugerować się swoim rejonem, w którym uprawiamy jęczmień jary i przeanalizować kreacje, które znajdują się na nowo powstałej Liście Odmian Zalecanych (LOZ) i są rekomendowane do uprawy w danych warunkach siedliskowych. Obecnie w Krajowym rejestrze odmian znajduje się 78 odmian jęczmienia jarego, z czego 24 to odmiany browarne, natomiast 54 pastewne. Na Opolszczyźnie w dniu 23 stycznia br. podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu PDO ustalono LOZ dla jęczmienia jarego, na której znajduje się 8 odmian tego gatunku.

Tabela 1. Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie opolskim w 2020 roku.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania na LOZ

Wartość technologiczna/Typ odmiany

1

BENTE

2020

pastewna

2

ETOILE

2020

pastewna

3

FARMER

2020

pastewna

4

KWS VERMONT

2018

pastewna

5

RGT PLANET

2020

browarna

6

RADEK

2019

pastewna

7

RUBASZEK

2017

pastewna

8

SOLDO      

2015

pastewna

Więcej informacji na temat odmian rekomendowanych i zalecanych do uprawy w pozostałych województwach można znaleźć na stronie www.coboru.pl.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl