POLIFOSKA

W tym sezonie zboża ozime nie do końca weszły w stan spoczynku zimowego. Często określa się, że podczas tegorocznej zimy mieliśmy do czynienia z „pełzającą wegetacją”. Niestety, dotyczy to nie tylko roślin ozimych, ale i chwastów. O ile nie zostały one skutecznie zwalczone jesienią, ich rozwojowi sprzyjały wysokie temperatury występujące podczas tegorocznej zimy. Z tego powodu być może wiosną czekają nas poprawki herbicydowe, które należy wykonać jak najwcześniej.

Wiosną ciężej jest walczyć z chwastami ze względu na…

… warunki wilgotnościowe gleby (brak możliwości wjazdu w pole) oraz temperaturę, w której możemy jak najwcześniej zastosować odpowiedni środek ochrony roślin. Biorąc pod uwagę warunki panujące podczas tegorocznej zimy, poprawki lub wiosenny zabieg herbicydowy należy wykonać jak najwcześniej, stosując maksymalne dawki herbicydów oraz pilnując minimalnej temperatury stosowania środka zawartej w etykiecie preparatu. Jest to bardzo cenna informacja decydująca o skuteczności zabiegu. Ponadto, nie zaleca się stosować środków herbicydowych w okresie występowania ostatnich przygruntowych przymrozków, ponieważ możemy wyrządzić szkody w roślinie uprawnej.

Zanim wyjedziesz w pole z opryskiwaczem zrób lustrację pola i dowiedź się jakie chwasty są obecne na plantacji. Pozwoli to na celny dobór preparatu herbicydowego do zabiegu.

Z adiuwantem większa skuteczność preparatu

Skuteczność zabiegu odchwaszczającego można polepszyć stosując łącznie herbicydy z adiuwantami. Preparaty te wspomagają działanie herbicydu poprzez lepsze pokrycie chwastów cieczą roboczą oraz wnikanie substancji do komórek. Czasem producent środka ochrony roślin dołącza adiuwant do preparatu w zestawie lub zamieszcza na etykiecie herbicydu informację z jaką substancją wspomagającą można go łączyć w celu najlepszej skuteczności. Przy występowaniu na plantacji młodych chwastów zaleca się jednoczesne obniżenie dawki herbicydu, jednak nie dotyczy to sytuacji gdy na polu znajdują się również chwasty zimujące osiągające wiosną zaawansowany rozwój lub chwasty średnio wrażliwe na dany preparat. Wówczas obniżenie dawki nie przyniesie oczekiwanej skuteczności.

Głównym źródłem informacji o danym preparacie jest jego etykieta. Pomocna może okazać się również wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin lub http://www.ior.poznan.pl/baza/srodki_ochrony_roslin.html

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl