POLIFOSKA

W ostatnich latach, po trudnych latach 2008‑2010 systematycznie wzrasta nawożenie mineralne, a jeszcze bardziej plony. W ubiegłym roku po raz pierwszy średni krajowy plon pszenicy przekroczył 44 dt z ha. Tegoroczne zbiory są jeszcze większe, a więc z plonem wywiezione zostało więcej składników pokarmowych. Na dodatek przed, w czasie i po zbiorze zbóż, kiedy gleba była „odkryta” przechodziły intensywne deszcze. Takie deszcze mocno przemywają gleby lżejsze i średnie.

By w przyszłym roku nie było gorszych plonów warto dokonać analizy zasobności gleby. W tym roku nie ma już na to czasu, więc doświadczony rolnik analizuje, jakie dawki nawozów będą optymalne tej jesieni.

A więc ile nawozić?

W tym roku jesień będzie bardzo specyficzna, ponieważ:

- przez dwa kolejne lata zboża bardzo dobrze plonowały,

- od lat bardzo oszczędzano na nawożeniu, więc deficyt składników w glebie pogłębił się,

- w okresie lata częste intensywne deszcze skutecznie wymywały składniki z gleb bez „aktywnej” szaty roślinnej. W takich warunkach pogłębił się niedobór wszystkich składników. Nawet stabilny fosfor, wynoszony (bez słomy) z ziarnem zbóż w ilości 8 kg/t i 18 kg/t nasion rzepaku przy dużych zbiorach jest niezbilansowany. Najgorzej przedstawia się deficyt potasu.

Szanując zasady ustalania dawek nawozów, takiej nietypowej jesieni należy dawki korygować w górę, umiarkowanie, ale co najmniej o około 15‑20%. Skuteczność oraz efektywność skorygowanego nawożenia, nawet jeśli nie będzie najlepszych relacjach cen nawozów do cen zbóż z zadowoleniem ocenimy za rok.

Fosfor i potas pod pług. To, że oziminy muszą dostać pod pług nawożenie fosforem i potasem z dodatkiem magnezu i siarki jest oczywiste, ponieważ zawsze braki składników pokarmowych we wczesnych fazach niweczą trud uprawy. Tylko mobilizowanieroślin do szybszego wzrostu od początku ich życia, kiedy jest dostatek wilgoci i składników odżywczych, a one „programują” plon, decyduje o wielkości i jakości plonu.

Najefektywniejsze w naszej strefie są nawozy z „POLIC”, bo zawierają najlepiej (w 100%) przyswajalny fosfor i potas, dobrze ukorzeniający azot amonowy, dodatek siarki, magnezu itd. Taki skład to lepsza odporność ozimin na długie zimowe miesiące.

Powszechny deficyt azotu i siarki. Specyfiką tegorocznej jesieni będzie także powszechny niedobór azotu na plantacjach ozimin uprawianych na przyoranej słomie, a jeszcze bardziej niedobór siarki na rzepaku. Po tak intensywnych deszczach tego lata szczególnie zalecany jest dodatek azotu przed przyoraniem słomy. Przedsiewnie, albo na słabych plantacjach pogłównie można także zastosować pod rzepak - 200‑300 kg/ha, a pod zboża do 150 kg/ha POLIFOSKI® 21. Nawóz ten ułatwi jesienne programowanie plonu roślin ozimych.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl