POLIFOSKA

Soja jest rośliną, która rozwija się bardzo wolno w początkowym okresie wzrostu, a uprawiana najczęściej w szerokich międzyrzędziach, jest szczególnie narażona na zachwaszczenie.

Ochronę herbicydową na plantacjach sojowych stosuje się bezpośrednio po siewie, maksymalnie do kilku dni po siewie. W tym celu stosuje się zarejestrowane herbicydy zwalczające większość uciążliwych gatunków chwatów występujących w tej uprawie. Jednak często nie jest to koniec problemów w odchwaszczaniem plantacji, ponieważ skuteczność zastosowanych preparatów może być obniżona w warunkach niedoboru wilgoci w glebie tuż po siewie, a także z uwagi na powolny początkowy wzrost, rośliny soi są bardziej narażone na szybki i dominujący rozwój chwastów. W takim przypadku kiedy zauważymy występowanie zachwaszczenia wtórnego lub zagrożenie występujące ze strony chwastów jednoliściennych powinniśmy zwalczyć je powschodowo.

Czym zwalczyć?

Preparaty zarejestrowane w uprawie soi do powschodowego odchwaszczania to głównie graminicydy zwalczające jednoroczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne, jak np.

- Achiba 05 EC, Targa Super 05 EC, Pilot 10 EC - stosowane od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 11‑51)

- Focus Ultra 100 EC - stosowany od fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 2.węźle do fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 9. węźle soi (BBCH 12‑19)

- Select Super 120 EC – od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do połowy kwitnienia, gdy 50 % kwiatów jest w pełni otwartych (BBCH 12‑65)

- Fusilade Forte 150 EC, Trivko, Privium 125 EC - stosowane po wykształceniu przez soję 2‑3 liści (BBCH 12‑13) i nie później niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).

Zachwaszczenie wtórne chwastami dwuliściennymi

Do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie soi tj. bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa zarejestrowany jest herbicyd Corum 502,4 SL. Można go stosować gdy roślina uprawna osiągnie fazę rozwiniętego liścia trójlistkowego na drugim węźle do fazy widocznego piątego pędu bocznego pierwszego rzędu (BBCH 12‑25). 

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl