POLIFOSKA

Różnorodność odmian rzepaku ozimego na rynku jest ogromna, dlatego tak trudno wybrać tę odpowiednią, która dobrze przezimuje, będzie odporna na choroby oraz wyda wysoki plon nasion. Ta ostatnia cecha jest ciągle najważniejszym argument przy wyborze odmiany rzepaku do siewu.

Wybór odmian rzepaku ozimego do siewu nie może być przypadkowy, dlatego wcześniej powinniśmy szczegółowo zapoznać się z aktualnymi wynikami badań i doświadczeń. Aby decyzja była jak najbardziej trafna pomocne mogą okazać się Listy odmian zalecanych (LOZ), które co roku są aktualizowane i tworzone przez Wojewódzkie Zespoły Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na podstawie wyników doświadczeń. Zakres badań prowadzonych na wielu odmianach rzepaku według metodyki Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych jest bardzo obszerny. Ich wyniki nie tylko służą ogólnej informacji o odmianach, ale także pozwalają wyodrębnić te, które dobrze sprawdzają się w danym rejonie kraju.

44 odmiany rzepaku na LOZ w kraju

W 2020 roku na Listach Odmian Zalecanych przygotowanych przez COBORU figuruje łącznie 44 odmiany rzepaku, z czego większość stanowią odmiany mieszańcowe – aż 33 kreacje oraz 11 odmian populacyjnych. Najczęściej powtarzające się odmiany to Architect F1, DK Extract F1 i  SY Ilona (znajdują się na LOZ w 10 województwach), Bonanza F1, DK Expiro F1 i KWS Stefano F1 (zalecane do siewu w 9 województwach) oraz Birdy (polecana w 8 województwach).

W województwie opolskim na LOZ znajduje się 12 odmian rzepaku ozimego, z czego 10 z nich to odmiany mieszańcowe oraz 2 odmiany populacyjne.

Tab. 1. LOZ na 2020 rok dla województwa opolskiego

Odmiana

Rok wpisania na LOZ

Typ odmiany

Architect

2020

mieszańcowa

Anniston

2020

mieszańcowa

Bonanza

2016

mieszańcowa

DK Expansion

2020

mieszańcowa

DK Expiro

2017

mieszańcowa

DK Extract

2017

mieszańcowa

ES Imperio

2019

mieszańcowa

Hevelius

2020

populacyjna

KWS Stefano

2019

mieszańcowa

SY Florida

2016

mieszańcowa

SY Ilona

2019

populacyjna

Tigris

2019

mieszańcowa

 

Listy odmian zalecanych do uprawy w pozostałych województwach wraz z charakterystyką odmian można znaleźć na stronie www.coboru.pl w zakładce rekomendacja odmian.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl