POLIFOSKA

Odpowiednio przeprowadzony siew rzepaku ozimego powinien zapewnić równomierne rozmieszczenie nasion w rzędach na jednakowej głębokości co daje gwarancję szybkich i wyrównanych wschodów oraz prawidłowy dalszy rozwój roślin.

Wysiew nasion na odpowiedniej głębokości

Siew nasion powinien być wykonany w dobrze doprawioną glebę, która zapewni odpowiednie podsiąkanie wody glebowej i staranne przykrycie nasion. Nasiona wysiewa się na głębokość około 2 cm, jednak zależna jest ona od wyboru metody stosowania herbicydów oraz od warunków pogodowych. W przypadku odchwaszczania powschodowego można głębokość siewu ustalić na 1,5 – 2 cm, jednak przy wyborze zabiegu doglebowego bezpieczniej jest zwiększyć przykrycie nasion do 2,5, a nawet 3 cm. Głębokość ta powinna zapewnić ochronę wschodzących roślin przed działaniem fitotoksyczności zastosowanych herbicydów. Na glebach ciężkich, zlewnych oraz trudniejszych do przebicia przez siewkę rzepaku poleca się płytszy siew (1,5 cm). Na glebach lekkich należy siać nieco głębiej. W czasie siewu należy stale kontrolować głębokość siewu, zwłaszcza na dużych areałach.

Gęstość w zależności od odmiany

Odmiany rzepaku słabo rozgałęziające się, należy siać gęściej, niż odmiany silnie rozgałęziające się. Zbyt gęsty siew prowadzi do wzajemnej konkurencji rzepaku, rośliny „przeszkadzają” sobie nawzajem w wegetacji, są mniejsze i słabsze, co ma negatywny wpływ na ich przezimowanie. Przy zbyt gęstych siewach na wskutek konkurencji o światło, następuje przedwczesne zwarcie międzyrzędzi, a szyjka korzeniowa jest cienka i nadmiernie się wydłuża, co powoduje obniżenie zimotrwałości. Przeciętna obsada roślin jesienią powinna wynosić 40‑60 roślin/m2 dla odmian populacyjnych oraz 35‑45 roślin/m2 dla odmian mieszańcowych.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl