POLIFOSKA

Wschody rzepaku ozimego w wielu rejonach kraju wyglądają dobrze, są wyrównane, a dzięki opadom rośliny są w dobrej kondycji. Jednak nie wszędzie jest tak dobrze. W niektórych rejonach opady miały charakter nawalny, plantacje rzepaku zostały zalane i powstały zastoiska, a na wielu polach nasiona lub siewki rzepaku zmyte. Zbyt duża wilgotność gleby stanowi utrudnienie dla wjazdu w pole w celu wykonania odchwaszczania, zwłaszcza tych plantacji, gdzie nie decydowano się na zabieg przedwschodowy. Jednak niezależnie od przyjętej strategii herbicydowej na polach razem ze wschodzącym rzepakiem wschodziły również samosiewy zbóż, które priorytetowo trzeba zwalczyć, jak tylko warunki glebowe ulegną poprawie.

Zwalczyć jak najszybciej

Samosiewy zbóż najintensywniej wschodzą na polach gdzie przedplonem były zboża, wraz z nimi pojawiają się także chwasty jednoliścienne. Zwalczanie powinniśmy rozpocząć jak najwcześniej, ponieważ to młode chwasty są najbardziej wrażliwe na działanie herbicydów. Możemy wykorzystać do tego całą gamę dostępnych graminicydów.

Skuteczny oprysk

Do jesiennego zwalczania samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych są zarejestrowane następujące substancje:

- chizalofop-P-etylowy – Leopard Extra05 EC, Pilot 10 EC, Szogun 10 EC, Targa Super 05 EC,

- propachizafop – Agil S100 EC, Bosiak 100 EC, Vima-Propachizafop,

- fluazyfop-P-butylu – Fusilade Forte 150 EC, Frequent, Privium 125 EC, Akapit 125 EC, Balatella Forte 150 EC, Flutax150 EC, Tapani 150 EC, Trivko,

- haloksyfop-P – Gallant Super 104 EC i Perenal 104 EC,

- kletodym – Select Super 120 EC,

- cykloksydym – Focus Ultra 100 EC,

- propyzamid – Kerb 400 SC i Kerb 50 WP.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl