POLIFOSKA

W wielu regionach kraju obserwuje się naloty śmietki kapuścianej i mszyc na plantacje rzepaku ozimego. W kilku przypadkach występowanie jest tak intensywne, że po odłowieniu szkodników z żółtych naczyń stwierdza się znaczne przekroczenie progów ekonomicznej szkodliwości i konieczność wykonania zabiegu insektycydowego.

Szkodniki, które obecnie stanowią największe zagrożenie dla rzepaku ozimego to bez wątpienia śmietka kapuściana oraz mszyce. Progi ekonomicznej szkodliwości dla tych szkodników w okresie jesiennej wegetacji wynoszą:

 

Mszyca kapuściana - 2 kolonie mszyc na brzegu plantacji na 1 m2

Śmietka kapuściana - 1 osobnik dorosły w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

 

W młodym rzepaku to trzecie pokolenie śmietki wyrządza największe szkody, ponieważ żerujące larwy drążą kanaliki w tkankach szyjki korzeniowej i korzeniach, przez co rośliny tracą turgor, przebarwiają się na fioletowo, a uszkodzony korzeń nie jest w stanie prawidłowo dostarczyć roślinie składników pokarmowych, co obniża zimotrwałość roślin.

Zasiedlające obecnie rzepak mszyce to mszyca brzoskwiniowa oraz kapuściana. Szkodliwość mszyc może być bardzo dotkliwa dla młodych roślin, ponieważ są one wektorem groźnej choroby jaką jest TuYV – wirus żółtaczki rzepy. Uszkodzone przez mszyce liście są także bardziej podatne na infekcje grzybowe. Stąd ich zwalczanie jesienią jest niezbędne.

Żółte naczynia na polu

… to najprostszy, skuteczny i najtańszy sposób monitoringu plantacji pod kątem szkodników, jednak wciąż tak rzadko można je spotkać na polach. Wystarczy wystawić żółte naczynie z wodą z odrobiną płynu do naczyń, z daleka od brzegu pola oraz wszelkich zadrzewień i prowadzić regularne kontrole (np. co 3 dni, najlepiej od początku wegetacji rzepaku, aż do listopada), a by mieć pełen obraz zagrożeń ze strony szkodników.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl