POLIFOSKA

W Polsce zasobność gleb w przyswajalny magnez nie jest wystarczająca, ponad 50% gleb wykazuje niedobór tego pierwiastka. Rośliny pobierają magnez począwszy od kiełkowania, aż do końca wegetacji, dlatego ważne jest dostarczanie tego cennego pierwiastka od początku ich wzrostu.

Magnez jest pierwiastkiem, który jest bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania podstawowych procesów życiowych roślin, jak: fotosynteza, oddychanie, czy synteza białek. Nawożenie magnezem zwiększa pobieranie azotu oraz ma pozytywny wpływ na transport i gromadzenie fosforu w nasionach. Objawy niedoboru można zaobserwować przede wszystkim na starszych liściach, a mianowicie pomiędzy ich nerwami w postaci chlorotycznych marmurkowatych plam. Z kolei długotrwały niedobór prowadzi do martwicy pomiędzy nerwami liści. Najczęściej są one widoczne podczas intensywnego promieniowania słonecznego.

Źródło magnezu

Magnez zawsze pobierany jest przez rośliny w postaci jonu Mg2+ z rozpuszczalnych w wodzie soli magnezowych, a także z jonów związanych w kompleksie sorpcyjnym. Jego źródłem może być też materia organiczna po mineralizacji oraz minerały glebowe tj. mika, dolomity i inne (jednak proces ich uwalniania zachodzi stosunkowo wolno). Z reguły im gleba jest lżejsza tym bardziej uboga w magnez.

Magnez z nawozów

Nawozy zawierające magnez to zarówno produkty doglebowe jak i dolistne. Pierwiastek ten wchodzi w skład stosowanych doglebowo nawozów wieloskładnikowych tj. POLIFOSKA®21, POLIFOSKA®PLUS, POLIFOSKA®5, POLIFOSKA®START, zawierają go także niektóre wapna tj. wapno węglanowe (wolno uwalniany) i tlenkowe (szybciej uwalniany). Dolistnie magnez podawany jest najpowszechniej w postaci łatwo rozpuszczalnego w wodzie siedmiowodnego siarczanu magnezu. Ze względu na jego znaczenie dla fizjologii roślin powinien być on zawsze w zasięgu ich korzeni w dawce zapewniającej pokrycie potrzeb.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl