POLIFOSKA

Obecnie skończyły się terminy stosowania nawozów naturalnych i azotu na gruntach ornych. Nawozy naturalne można jeszcze zastosować na trwałych użytkach zielonych i w uprawach trwałych i wieloletnich. Ale….

Różne terminy

Wg terminów stosowania nawozów zawartych w tzw. programie azotanowym nawozy naturalne stałe np. obornik i pomiot możemy stosować na gruntach ornych niezależnie od rejonu Polski od 1 marca do 31 października, natomiast jeśli chodzi o uprawy wieloletnie, trwałe oraz trwałe użytki zielone termin ten jest dłuższy, bo aż do 30 listopada. Z kolei gnojowicę i nawozy azotowe mineralne na tych uprawach stosujemy do 31 października. Użycie tych nawozów oraz wylewanie gnojowicy na gruntach ornych jest już zależne od rejonu Polski tj. w Polsce północno-wschodniej oraz w rejonach podgórskich ww. nawozy możemy stosować od 1 marca do 15 października, w rejonie Polski wschodniej od 1 marca do 20 października, a od 1 marca do 25 października na większości obszaru Polski.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych do 30 listopada. O jakich sytuacjach mowa?

Wyjątkowe sytuacje związane są z występowaniem niekorzystnych sytuacji pogodowych, na skutek których brak jest możliwości zebrania plonów lub terminowego nawożenia pola. Z reguły jest to nadmierne uwilgotnienie gleby na skutek deszczy nawalnych lub występowanie suszy rolniczej. Rolnik powinien sam ocenić możliwość wjazdu w pole w celu zbioru uprawy, czy też zastosowania jesiennego nawożenia. Należy pamiętać jednak o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później niż do końca listopada.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl