POLIFOSKA

W ostatnich dniach występowały chłodne noce z pierwszymi przymrozkami. Jest to korzystne zjawisko dla ozimin, które powoli będą wchodzić w spoczynek zimowy, jednak dla pozostawionych na pryzmie korzeniach buraka, znaczne ochłodzenie może powodować straty surowca.

Zabezpiecz korzenie buraka

Powoli zbiory buraka cukrowego dobiegają końca. W tym sezonie z powodu obfitych opadów deszczu spotkaliśmy się z problemem wjazdu w pole ciężkiego sprzętu do kopania i zbioru korzeni. Z chwilą poprawy warunków pogodowych zbiory są kontynuowane, a przy obrzeżach pojawiły się pryzmy z surowcem przeznaczonym na późniejsze odstawy.

Utworzone pryzmy buraczane powinny być zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które mogą obniżyć i tak niską w tym roku jakość surowca (średnio 14‑15 % cukru). Każdy plantator buraka cukrowego ma obowiązek bezpiecznie i bez większych strat przechować buraki na pryzmie, aż do momentu ich odstawy do cukrowni. Do przechowalnictwa i okrycia nadają się buraki zdrowe, nieprzemrożone, nieuszkodzone, wolne od zanieczyszczeń tj. chwasty i liście, z niewielkim udziałem zanieczyszczeń mineralnych.

Izoluj surowiec

Straty można złagodzić okrywając pryzmę materiałem izolacyjnym np. agrowłókniną, grubą folią i słomą, który zabezpieczy korzenie przed ujemną temperaturą sięgającą -5°C. Nie powinniśmy okrywać pryzmy jeżeli temperatura powietrza przekracza 10°C, ponieważ buraki mogą się „zagrzać” (wzrost temperatury pod okryciem). Najlepiej okryć pryzmę na kilka dni przed przewidywanym spadkiem temperatury poniżej zera i zabezpieczyć obciążnikami (np. starymi oponami), tak, aby silne wiatry nie naruszyły okrywy. Dookoła pryzmy należy wykopać rowki do odprowadzania wody deszczowej.  

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl