POLIFOSKA

Oziminy obecnie zaczynają wchodzić w stan spoczynku zimowego. Na plantacjach można zaobserwować rośliny znajdujące się w różnych fazach rozwojowych, w których będą zimować, ale czy są one obecnie odpowiednio zahartowane?

Hartowanie roślin

Dobre przygotowanie roślin do zimy zależy w dużym stopniu od ich jesiennego zahartowania, z kolei proces ten musi następować stopniowo wraz z obniżaniem się temperatury powietrza, ponieważ tylko w takich warunkach następuje gromadzenie się cukrów i substancji zapasowych w sokach komórkowych oraz wyprowadzanie wody z przestrzeni międzykomórkowej roślin. Nagromadzenie dostatecznej ich ilości obniża punkt zamarzania soku komórkowego, co z kolei przekłada się na optymalny proces hartowania i odporność na działanie zbyt niskich temperatur.

Przy jakich temperaturach hartują się oziminy?

Musimy wiedzieć, że do pełnego zahartowania rośliny ozime potrzebują 3 – 4 tygodni z temperaturą powietrza w przedziale 4‑6°C do 0°C. Jeżeli temperatura powietrza spadnie poniżej 2°C proces hartowania zostaje skrócony do około 5 dni. Pełne zahartowanie rośliny uzyskują po okresie niezmiennie działających ujemnych temperatur. Okres zahamowania jesiennej wegetacji, czyli moment wejścia roślin w stan spoczynku zimowego rozpoczyna się wówczas, gdy średnie temperatury dobowe utrzymują się poniżej 5°C przez okres 5 kolejnych dni. Rośliny rzepaku powinny znajdować się wówczas w fazie 10‑12 liści oraz mieć nisko osadzoną szyjkę korzeniową o średnicy minimum 1 cm, natomiast zboża ozime tj. żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime powinny osiągnąć fazę krzewienia. Pszenica ozima z kolei ma szansę przezimować jeśli wejdzie w stan spoczynku w fazie szpilki lub lekkiego rozkrzewienia mając 4‑5 liści.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl