POLIFOSKA

W minionym sezonie wegetacyjnym 2020 plonowanie bobiku było na wysokim poziomie, głównie za sprawą doskonałych warunków pogodowych sprzyjających wzrostowi i rozwojowi roślin. Wysokie plony bobiku odnotowano w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU, gdzie średni plon nasion z odmian zarejestrowanych, które zebrano we wszystkich doświadczeniach wyniósł 50,3 dt/ha.

Ten rok sprzyjał rozwojowi roślin bobiku

Bobik jest jedną z najwyżej plonujących roślin bobowatych w polskich warunkach, lecz także najbardziej wymagającą. Uprawa bobiku w warunkach naszego kraju z powodzeniem udaje się na glebach najlepszych oraz w latach z odpowiednio wysoką sumą opadów. Nie bez znaczenia jest również bardzo wczesny siew nasion, już na początku marca oraz głębokość siewu. Występujące w tym sezonie wegetacyjnym warunki pogodowe były sprzyjające dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin bobiku prawie we wszystkich rejonach kraju.

Na Opolszczyźnie w okresie wiosny występowała susza glebowa, lecz dzięki intensywnym i częstym opadom deszczu w okresie maj - lipiec rośliny były w dobrej kondycji, rosły bujnie i zawiązały sporo strąków. Pomimo, iż rośliny były w tym roku wyjątkowo wysokie, w okresie kwitnienia i zawiązania strąków, nie wyległy.

Średni plon badanych odmian w kraju

W 2020 roku według wstępnych wyników plonowania odmian w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego średnie plony bobiku w kraju (tzw. wzorcowych) wynosiły 50,3 dt/ha. Dla porównania w ubiegłym roku 2019 plon ten wynosił 29,8 dt/ha, a w 2018 - 38,7 dt/ha. Do najlepiej plonujących odmian w kraju zalicza się odmianę Capri, Apollo i Fanfare. Plony bobiku na Opolszczyźnie były wyższe niż w kraju i wynosiły 53,6 dt/ha, przy czym w roku 2019 wynosiły 38 dt/ha, a w roku 2018 - 45,4 dt/ha. W minionym sezonie w tym województwie najwyżej plonowała odmiana Apollo, Capri, Albus i Fanfare. Ze wstępnymi wynikami plonowania poszczególnych odmian bobiku można zapoznać się klikając tutaj

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl