POLIFOSKA

Ocieplenie w ostatnich dniach spowodowało, że śnieg zaczął znikać z pól. Trudno stwierdzić czy zima odchodzi na dobre i nadchodzi wiosna, lecz bez względu na to musimy pomyśleć o pierwszej dawce azotu dla zbóż i rzepaku. Ale zanim ją ustalimy warto sprawdzić zawartość tergo pierwiastka w glebie wykonując jeszcze przed ruszeniem wegetacji analizę gleby na zawartość azotu mineralnego.

Przygotowanie materiału do analizy

Analizę próbek gleby najlepiej wykonać jak najwcześniej wiosną przed ruszeniem wegetacji tuż po ustąpieniu zmarzliny. Aby prawidłowo pobrać próbkę z pola będziemy potrzebować laski glebowej Egnera, która umożliwi nam pobranie próbek z różnych warstw gleby. Najpierw pobieramy próbkę z warstwy od 0 do 30 cm, następnie w tym samym otworze z głębokości 30 – 60 cm. Jedna próbka reprezentatywna powinna powstać z połączenia co najmniej 10 próbek pierwotnych (im więcej tym lepiej) z każdego z poziomów i pochodzić z powierzchni do 4 ha. Masa takiej próbki nie powinna być większa niż 100 g. Analiza w laboratorium stacji chemiczno-rolniczej wykonywana jest na materiale świeżym w ciągu 24 h, więc glebę należy przekazać natychmiast, bądź następnego dnia, lecz musi ona po pobraniu zostać schłodzona do temperatury poniżej 4℃.

Wyniki analizy …

…otrzymane z laboratorium dadzą nam pełen obraz ilości składnika dostępnego dla roślin w glebie na początku okresu wegetacji, co umożliwia ocenę aktualnych zasobów azotu w badanej glebie w okresie wiosennym. Wówczas możemy zdecydować, czy powinniśmy zmniejszyć, czy też zwiększyć pierwszą dawkę azotu.


Tabela 1. Ocena zasobności gleby w azot mineralny (N-NO3 + N-NH4) w warstwie 0‑60 cm

Gleba

Zawartość N min (kg/ha)

b. niska

niska

średnia

wysoka

b. wysoka

Bardzo lekka

< 30

31‑50

51‑70

71‑90

>90

Lekka

< 40

41‑60

61‑80

81‑100

>100

Średnia
i ciężka

<50

51‑70

71‑90

91‑100

 >100

Źródło: Fotyma i in., 1998

Pamiętajmy, że nawozy zawierające azot tj. POLIFOSKA®21 czy mocznik.pl mogą być aplikowane na pola od 1 marca. Jednak trzeba mieć na uwadze, że zabronione jest stosowanie nawozów na zmarzniętą glebę, zalaną wodą, nasyconą wodą lub pokrytą śniegiem.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl