POLIFOSKA

Pierwszą, wczesnowiosenną dawka azotu w rzepaku ozimym wspierającą regenerację roślin po zimie oraz tworzenie pędów bocznych możemy już zaaplikować, ponieważ minął 1 marca. Ile azotu należałoby zatem wysiać?

Jak obliczyć?

Rośliny startujące na wiosnę z wegetacją muszą mieć azot do dyspozycji od początku i nie mogą na niego czekać. Wielkość pierwszej dawki azotu na wiosnę zależy od stopnia rozwoju roślin przed zimą, obsady oraz zawartości azotu w glebie. Aby wyliczyć całkowitą ilość azotu jaką powinniśmy dostarczyć rzepakowi na wiosnę we wszystkich dawkach (D) musimy znać:

- oczekiwany plon – np. P = 4,0 t/ha

- zapotrzebowanie roślin rzepaku na azot, czyli ile rośliny rzepaku muszą pobrać azotu, żeby wytworzyć 1 tonę nasion, tj. około 50‑60 N/t

czyli 4,0 t/ha* 50 N/t = 200 kg N

- wartość azotu pobranego przed zimą – wg danych zawartych w Programie azotanowym pobranie jednostkowe azotu w przypadku roślin rzepaku wynosi

PJ = 50 kg azotu na 1 t plonu

- ilość azotu mineralnego w glebie - Nmin w warstwie 0‑60 cm – np. 70 kg/ha (więcej w artykule pt. „Sprawdź poziom azotu w glebie”).

D = [(P*PJ)-(Nmin(0‑60 cm) *0,9)]/0,7

przy czym 0,9 jest to równoważnik nawozowy w przypadku uprawy roślin ozimych, dla nawożenia wiosną (wartość określona w tabeli 11 Programu azotanowego), natomiast - 0,7 - współczynnik wykorzystania N z nawozów azotowych mineralnych

D = [(4*50)-(70*0,9)]/0,7 = (200‑63)/0,7 = 196 kg N/ha

Jakie nawozy?

Na słabe plantacje, ze zniszczoną masą liściową i słabym systemem korzeniowym należy zastosować nawozy azotowe szybkodziałające czyli o dużym udziale azotu azotanowego (forma saletrzana azotu) tj. ZAKSAN®, Saletra Amonowa 32, Pulan®. Natomiast na dobrze i bardzo dobrze rokujące plantacje możemy zastosować nawóz typu RSM. Z uwagi na fakt, że rzepak jest rośliną siarkolubną możemy połączyć nawożenie tym pierwiastkiem z nawożeniem azotem stosując POLIFOSKĘ®21.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl