POLIFOSKA

Różnorodność odmian gatunków roślin uprawnych na rynku jest ogromna, dlatego tak trudno wybrać tę odpowiednią, która będzie odporna na wyleganie i patogeny oraz wyda wysoki plon nasion. Ta ostatnia cecha jest ciągle najważniejszym argument przy wyborze odmiany do siewu. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał już Listy Odmian Zalecanych dla zbóż jarych na 2021 rok i można się zapoznać z rekomendacją odmian dla każdego z województw.

W wyborze odmiany pomocna LOZ

Wybór odmiany nie może być przypadkowy, dlatego wcześniej każdy producent rolny powinien szczegółowo zapoznać się z aktualnymi wynikami badań i doświadczeń. Badania odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym uprawianych w naszym kraju realizowane są przez COBORU w ramach ogólnopolskiego programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego PDO na potrzeby praktyki rolniczej i mają na celu opracowanie Listy Odmian Zalecanych do upraw w każdym województwie w bieżącym sezonie wegetacyjnym. To właśnie listy odmian mają nam pomóc w wyborze wiernie i wysoko plonującej odmiany.

Listy odmian zalecanych (LOZ), co roku są aktualizowane i tworzone przez Wojewódzkie Zespoły PDO na podstawie wyników doświadczeń odmianowych i odmianowo-agrotechnicznych, które nie tylko służą ogólnej informacji o odmianach, ale także pozwalają wyodrębnić te, których uprawa dobrze sprawdza się na terenie województwa.

LOZ pszenicy jarej w poszczególnych rejonach Polski

Najczęściej rekomendowaną odmianą pszenicy jarej w kraju jest Harenda, która widnieje na LOZ aż w 14 województwach, tuż za nią odmiana Goplana polecana do siewu w 12 województwach, Atrakcja (11 województw) oraz Merkawa i Rusałka (10 województw). Najwięcej odmian należy do grupy odmian jakościowych chlebowych, mało jest natomiast tych z grupy chlebowych.

Województwo

Odmiana

A - jakościowa chlebowa

B - chlebowa

dolnośląskie

Goplana, Atrakcja, Merkawa, Arabella

Harenda, Frajda

kujawsko-pomorskie

Goplana, Rusałka, Aura*, Tybalt, Fala

Harenda, Alibi

lubelskie

Goplana, Atrakcja, Merkawa, Rusałka

Harenda, Alibi, Frajda

lubuskie

Atrakcja, Mandaryna,

Jarlanka

Alibi, Frajda

łódzkie

Goplana, Merkawa, Rusałka, Aura*, WPB Troy*

Harenda, Alibi

małopolskie

Goplana, Atrakcja, Merkawa, Rusałka, MHR Jutrzenka

Harenda, Alibi

mazowieckie

Goplana, Atrakcja, Merkawa, WPB Troy*, Arabella

Harenda

opolskie

Rusałka, MHR Jutrzenka, Aura*, WPB Troy*, Tybalt, Varius

Harenda, Frajda

podkarpackie

Atrakcja, Merkawa , Rusałka, MHR Jutrzenka, Mandaryna

Harenda, Alibi

podlaskie

Goplana, Atrakcja, Merkawa, Rusałka, MHR Jutrzenka, Aura*, Mandaryna, WPB Troy*

Harenda, Alibi, Frajda

pomorskie

Goplana, Atrakcja, Aura*, Gratka

Harenda

śląskie

Goplana, Merkawa, Rusałka, MHR Jutrzenka, Aura*, Varius, SU Ahab*

Harenda

świętokrzyskie

Goplana, Atrakcja, Merkawa, MHR Jutrzenka, Jarlanka, Varius

Harenda, Alibi

warmińsko-mazurskie

Goplana, Atrakcja, Rusałka, MHR Jutrzenka, Tybalt, Gratka, Eskadra

Harenda, Frajda

wielkopolskie

Goplana, Atrakcja, Merkawa, Rusałka, Mandaryna

Frajda

zachodniopomorskie

MHR Jutrzenka, Jarlanka, KWS Sunny

Harenda

* odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników zbioru w 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych COBORU

 LOZ dla jęczmienia jarego

Najczęściej polecaną do uprawy odmianą jęczmienia jarego na cele pastewne jest Avatar, który rekomendowany jest aż w 9 województwach, następnie odmiany KWS Fantex, Mecenas i Pilote, które polecane są do uprawy w 8 województwach. W 7 rejonach polecana jest odmiana: Bente, KWS Vermont, MHT Fajter i Rezus.

Województwo

Odmiana

dolnośląskie

Avatar, KWS Fantex, Mecenas, Bente, Esma, KWS Harris

kujawsko-pomorskie

Avatar, KWS Fantex, Pilote, Bente, KWS Vermont, Etoile, Farmer, Basic, KWS Atrika

lubelskie

KWS Fantex, Mecenas, MHR Fajter, Rezus, Radek, MHR Filar, KWS Olof (odmiana skreślona z Krajowego Rejestru w 2020 roku);

lubuskie

Mecenas, MHR Fajter, Etoile, Forman, Lupus

łódzkie

Avatar, KWS Fantex, Mecenas, Pilote, MHR Fajter, Runner, Farmer, Radek, Adwokat*, Teksas

małopolskie

Avatar, KWS Vermont, MHR Fajter, Rezus, RGT Planet, Allianz

mazowieckie

Mecenas, Pilote, Bente, KWS Vermont, Rezus, Farmer, MHR Filar, Paustian, Rubaszek

opolskie

Bente, KWS Vermont, Rezus, Etoile, RGT Planet, Farmer, Radek, Adwokat*

podkarpackie

Avatar, Mecenas, Bente, MHR Fajter, Rezus, Radek

podlaskie

Pilote, Bente, RGT Planet, Runner, Adwokat*, Jovita*

pomorskie

Avatar, Pilote, RGT Planet, Eldorado, Ismena, MHR Krajan

śląskie

KWS Fantex, Pilote, Bente, KWS Vermont, MHR Fajter, Etoile, Runner, Adwokat*, Brigitta*, Amidala*, RGT Ylesia*

świętokrzyskie

KWS Fantex, Mecenas, Pilote, KWS Vermont, Rezus, Runner, Farmer, Eldorado, Ella

warmińsko-mazurskie

Avatar, KWS Vermont, Runner, Radek, Ismena, MHR Krajan

wielkopolskie

Avatar, KWS Fantex, Mecenas, MHR Fajter, Etoile, RGT Planet, MHR Filar, KWS Dante

zachodniopomorskie

Avatar, KWS Fantex, Pilote, Rezus, Etoile, RGT Planet, Runner, Brigitta*

*odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO w roku 2020

 

LOZ dla owsa

W przypadku owsa najczęściej rekomendowana odmiana do uprawy w 12 województwach jest Kozak, następnie odmiana Bingo – polecana w 11 województwach oraz odmiana Agent polecana do uprawy na terenie 10 województw.

Województwo

Odmiana

Owies zwyczajny

Owies nagi

dolnośląskie

Bingo, Agent, Armani, Komfort, Perun

Amant

kujawsko-pomorskie

Bingo, Figaro, Perun, Romulus

-

lubelskie

-

-

lubuskie

Kozak, Agent, Lion

-

łódzkie

Kozak, Bingo, Agent, Figaro, Refleks, Pablo, Rambo*, Nawigator

-

małopolskie

Kozak, Figaro, Refleks, Harnaś, Monsun, Komfort, Pablo, Zuch

-

mazowieckie

Kozak, Agent, Figaro, Refleks, Harnaś, Monsun, Lion

-

opolskie

Kozak, Bingo, Agent, Harnaś, Monsun

-

podkarpackie

Kozak, Bingo, Agent, Refleks

-

podlaskie

Kozak, Bingo, Figaro, Harnaś, Komfort, Romulus

Siwek

pomorskie

Kozak, Bingo, Agent, Refleks, Lion, Rambo*,

-

śląskie

Kozak, Bingo, Agent, Figaro, Refleks, Harnaś, Monsun, Armani, Lion, Poker*

MHR Harem*

świętokrzyskie

Kozak, Bingo, Figaro, Refleks, Harnaś, Monsun

-

warmińsko-mazurskie

Kozak, Bingo, HArnaś, Monsun, Armani

-

wielkopolskie

Kozak, Bingo, Agent, Armani, Pablo, Perun, Romulus

Siwek

zachodniopomorskie

Agent, Figaro, Refleks, Komfort, Rambo*, Arden, Krezus

-

*odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO w roku 2020

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl