POLIFOSKA

Kondycja plantacji zbóż ozimych w różnych regionach Polski jest zróżnicowana, przez co producenci rolni muszą podejmować różną strategię nawożenia, zależnie od stopnia rozwoju plantacji, jej kondycji, a także warunków pogodowych. Prawidłowe zaopatrzenie zbóż ozimych w azot dostarczony w drugiej dawce nawozu ma za zadanie ustabilizowania liczby źdźbeł kłosonośnych. Rośliny dobrze odżywione azotem w tym okresie powinny wytworzyć odpowiednią ilość biomasy stanowiącej powierzchnię asymilacyjną oraz zaprogramować prawidłową ilość ziaren w kłosie.


Odpowiednia faza rozwojowa roślin

Z reguły drugą dawkę azotu zaleca się podać w pszenicy ozimej na początku strzelania w źdźbło, gdy wyczuwalne jest już 1. kolanko [BBCH 30‑31], natomiast w życie czy jęczmieniu ozimym w fazie 2. kolanka [BBCH 32]. Jest to bardzo istotne, ponieważ jest to czas, w którym zboża bardzo intensywnie pobierają składniki pokarmowe z roztworu glebowego i nie może im zabraknąć wystarczającej ilości pierwiastka. Ale nie we wszystkich plantacjach sytuacja wygląda tak samo. Otóż w tym sezonie wegetacyjnym na słabszych plantacjach pszenicy zaleca się podać II dawkę azotu nieco szybciej, w fazie końca krzewienia [BBCH 27‑29] w następujący sposób N1/N2/N3 40%+30%+30%, na optymalnie rozwiniętych plantacjach standardowo w fazie 1.kolanka N1/N2/N3 30%+40%+30%, natomiast na bardziej wyrośniętych i wybujałych w fazie 1./2. kolanka [BBCH 31‑32] w proporcjach N1/N2/N3 25%+50%+25%.

Forma azotu

Obok ilości zastosowanego nawozu azotowego ważna jest forma azotu, jaka zawarta jest w nawozie. Wskazane jest stosowanie nawozów zawierających przynajmniej część azotu w formie saletrzanej (NO3-), co sprawia, że zastosowany składnik względnie szybko będzie pobierany przez rośliny. Azot możemy podać w formie saletrzano-amonowej, zwłaszcza na glebach ciężkich, gliniastych. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie nawozu RSM, który zawiera wszystkie trzy formy azotu. W nawożeniu, zwłaszcza plantacji dobrze rozkrzewionych i nie wymagających szybkiej interwencji, warto zastosować azot „na zapas” w formie amidowej np. w moczniku.pl. Dokonując wyboru nawozu azotowego warto zwrócić uwagę na zawartość składników drugoplanowych, szczególnie na siarkę, ponieważ efektywność nawożenia azotem w dużej mierze zależy od zaopatrzenia roślin w ten składnik. Trzeba wiedzieć, ze dobre zaopatrzenie roślin w siarkę pozwala nie tylko na lepsze przetwarzanie azotu w plon, ale również przekłada się na lepszą jego jakość (wyższą zawartość białka). Możemy ją wprowadzić stosując nawóz taki jak POLIFOSKA®21.

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl