POLIFOSKA

W intensywnej uprawie buraka cukrowego zapotrzebowanie na składniki pokarmowe jest bardzo duże. W trakcie wegetacji wskazane jest dokarmianie roślin dolistnie, nie tylko w przypadku zaobserwowania niedoborów makro i mikoskładników, lecz także profilaktycznie.

 Mocznik nawet kilkukrotnie

Buraki cukrowe można dokarmiać dolistnie już od fazy 3‑6 liści właściwych, kilkukrotnie w ciągu wegetacji. Aplikując nawozy dolistne możemy pokryć całość zapotrzebowania buraka cukrowego na mikroelementy, lecz tylko część na makroelementy. Burak cukrowy reaguje dobrze na dolistne dokarmianie azotowe mocznikiem (mocznik.pl 46% N). W przypadku wystąpienia na plantacji objawów niedoboru azotu można rośliny dokarmiać w 4 terminach od fazy 8 liści właściwych do zwarcia rzędów, w odstępach co 7‑12 dni. Wodny roztwór mocznika musi mieć odpowiednią koncentrację. Zbyt duże stężenie może powodować poparzenie liści. Do oprysku należy stosować 6% roztwór mocznika, czyli 6 kg mocznika na 100 l wody.

 Razem z innymi składnikami

Łącznie z mocznikiem zaleca się dokarmianie buraka również magnezem i siarką, w postaci siedmiowodnego siarczanu magnezu, oraz innych deficytowych składników w glebie, tj. bor, mangan, miedź i cynk. Siarczan magnezu zaleca się stosować w stężeniu 5% (5 kg na 100 litrów wody), dzięki czemu wprowadzamy jednorazowo 3,2 kg MgO oraz 2,6 kg S. W chwili obecnej, gdy buraki osiągnęły już fazę 6‑8 liści, niedobór boru  można skutecznie ograniczyć stosując jednorazowo 70‑150 g B/ha w oprysku dolistnym. Bor powinno podawać się kilkakrotnie, aż do fazy pełnego zwarcia rzędów. Burak bardzo dobrze reaguje także na co najmniej jednokrotne dokarmianie dolistne miedzią (50‑100 g Cu/ha), manganem (200‑300 g Mn/ha) i cynkiem (100‑250 g Zn/ha), najlepiej gdy rośliny są już większe, czyli od fazy 8‑10 liścia. Do oprysku można zaproponować dostępne na rynku nawozy płynne oraz stałe w postaci soli mikroelementowych.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl