POLIFOSKA

Okres zwierania międzyrzędzi, jak również przed lub w trakcie kwitnienia ziemniaka to dobry moment na dokarmianie dolistne, które jest najbardziej skuteczne na dobrych i zdrowych plantacjach. Ziemniak dobrze reaguje na dokarmianie dolistne mocznikiem oraz siarczanem magnezu. Jak często oraz w jakich dawkach powinniśmy zasilać plantacje?

Nawet kilka zabiegów

Optymalne odżywienie roślin ziemniaka ma decydujący wpływ na plon bulw. Ziemniak dobrze reaguje na dokarmianie azotem, magnezem, siarką, manganem, cynkiem, i borem. Często stosowanym dolistnie nawozem w uprawie ziemniaka jest mocznik.pl, a w zależności od wczesności odmian, zabieg można wykonać 2‑, a nawet 4- krotnie, w odstępach 7‑10 dni po zwarciu roślin w rzędach, aż do fazy formowania jagód. Według zaleceń do dokarmiania możemy sporządzić 6 %-owy roztwór mocznika tj. w 100 l wody rozpuszczamy 6 kg mocznika.pl, czyli w dawce przeliczonej na 250 litrów cieczy roboczej wykorzystujemy 15 kg mocznika.pl, co daje nam około 7 kg N/ha w jednym zabiegu dolistnym.

Azot z magnezem i siarką

Obecnie część plantacji jest w fazie zwarcia międzyrzędzi, przed lub w fazie początku kwitnienia. Zaleca się, aby w fazie zwarcia międzyrzędzi zastosować 6 %-owy roztwór mocznika.pl w połączeniu z 5 %-owym roztworem siedmiowodnego siarczanu magnezu (czyli 5 kg MgSO4 na 100 litrów wody). Natomiast w fazie przed kwitnieniem lub w czasie kwitnienia w połączeniu z innymi mikroskładnikami.

Bardzo istotne jest, aby zabiegów dokarmiania dolistnego nie wykonywać w momencie bardzo wysokich temperatur powietrza. Zaleca się aby wykonać je wcześnie rano lub wieczorem, przy pełnym turgorze roślin. Dobrym rozwiązaniem jest również łączenie kilku zabiegów w jednym, np. łączenie dokarmiania z zabiegami ochrony roślin.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl