POLIFOSKA

 W tym roku siewy kukurydzy były wykonane późno, natomiast tuż po nich występowały niekorzystne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, takie jak niska temperatura. Z uwagi na to, że kukurydza jest rośliną ciepłolubną, rozwój roślin w tym okresie nie przebiegał prawidłowo, rośliny były małe z widocznymi niedoborami składników pokarmowych. Dopiero po ociepleniu się widoczny był szybki wzrost łanu i poprawa stanu roślin. W jaki sposób możemy wspomóc i odżywić rośliny, aby nadgonić stracony czas?

Niezbędne makro i mikroskładniki

Makroskładniki takie jak azot, fosfor i potas mają największe znaczenie plonotwórcze dla roślin kukurydzy. Jednak równie istotną rolę w budowaniu plonu tej rośliny odgrywają mikroskładniki, takie jak cynk, bor, mangan i miedź. Niedobór któregokolwiek z tych składników może skutkować stratą w plonie. Dolistne dokarmianie kukurydzy jest szczególnie istotną formą nawożenia w przypadku wystąpienia stresu środowiskowego tj. uniemożliwienie korzeniom pobierania składników pokarmowych z gleby, susza lub nadmierne uwilgotnienie gleby. Dlatego zarówno poprawienie zaopatrzenia roślin w fosfor, azot, magnez, siarkę, jak i zastosowanie najważniejszych mikroelementów, czyli cynku, boru czy manganu jest w obecnej chwili priorytetem. Faza 5. - 6. liścia to najważniejszy termin dolistnego stosowania azotu oraz większości mikroskładników w kukurydzy, ponieważ w tym czasie programuje się wielkość kolby i potencjalna ilość zawiązanych ziaren. Dokarmiając rośliny w tym okresie wspomagamy stworzenie odpowiednio rozwiniętego systemu korzeniowego oraz budujemy podstawy pod silną kolbę, która już została zawiązana, bądź wkrótce się zawiąże.

Roztwór mocznika i siarczanu magnezu

Jeśli chcemy poprawić stan zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe wskazane jest zastosowanie kilku zabiegów dokarmiania dolistnego w dosyć krótkim czasie, z uwagi na intensywny wzrostu roślin. Dokarmianie wykonuje się kilka razy na przestrzeni około miesiąca. Zabiegi stosuje się mniej więcej co tydzień, ponieważ taka częstotliwość przynosi najlepsze efekty. Tym samym, w praktyce uda nam się wykonać maksymalnie 3 zabiegi w odstępach  siedmiodniowych (Tab. 1). Podstawową mieszaniną wykorzystywaną do zabiegów dolistnych w kukurydzy jest stosowanie mocznika i siarczanu magnezu, ponieważ kukurydza dobrze reaguje na zastosowanie tych nawozów. Dostarczamy w ten sposób roślinom azot, magnez i siarkę. Mocznik powinien być zawsze używany z dodatkiem siarczanu magnezu, który ogranicza ryzyko poparzenia roślin. Zaleca się stosowanie 6 %-owego wodnego roztworu mocznika czyli 6 kg mocznika na 100 litrów wody łącznie z 5 %-owym roztworem siarczanu magnezu, przy czym nawożenie powinno uwzględniać potrzeby roślin w danych warunkach glebowych i klimatycznych. Wykonując 3-krotny oprysk tymi nawozami i sporządzając roztwór z wykorzystniem 250 l cieczy na ha stosujemy około 21 kg azotu i 6 kg magnezu. Uwaga! Roztwór mocznika należy zastosować na suche rośliny, najlepiej wieczorem (ewentualnie wcześnie rano – w pochmurne dni), kiedy panują niższe temperatury. Optymalna temperatura powietrza dla dokarmiania dolistnego to 10‑15°C.

Tabela 1. Dokarmianie dolistne kukurydzy

Terminy oprysków

Zawartość mocznika w cieczy %

Siarczan magnezu siedmiowodny

Nawóz z mikroskładnikami

5‑7 wyrośniętych liści

6

5

tak

6‑8 dni po pierwszym oprysku

6

5

tak

6‑8 dni po drugim oprysku

6

5

tak

Grześkowiak A., Vademecum nawożenia, Police 2016

Kiedy dokarmiamy?

Dokarmianie dolistne azotem oraz mikroelementami, jeśli ma być efektywne musi być przeprowadzone w odpowiednim terminie. Zbyt późna aplikacja nawozu azotowego nie przełoży się na liczbę ziarniaków w kolbie. Kukurydzę możemy dokarmiać już od fazy 5.- 6. wyrośniętych liści przez około 4‑5 tygodni, co 6‑8 dni. W tym okresie rośliny mają już dobrze rozwinięte liście, przez których powierzchnię doskonale mogą wchłaniać dostarczone im składniki. Faza 5. liścia to najważniejszy termin stosowania większości mikroskładników i azotu, bo w tej fazie programuje się wielkość kolby i potencjalna ilość zawiązanych ziaren.

Mikroskładniki, które lubi kukurydza

Oprócz mocznika i siarczanu magnezu do cieczy roboczej powinniśmy dodawać dolistne nawozy mikroskładnikowe (jeśli nie korzystamy z gotowych mieszanin nawozowych dostępnych na rynku) o składzie dostosowanym do potrzeb pokarmowych kukurydzy, a więc przede wszystkim zasobne w  cynk, mangan, miedź i bor. Sporządzając taką mieszaninę zbiornikową należy zachować kolejność rozpuszczania poszczególnych składników. Jako pierwszy w wodzie rozpuszcza się mocznik, następnie siedmiowodny siarczan magnezu i na końcu nawóz mikroelementowy. Bardzo dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem jest stosowanie nawozów dolistnych, dedykowanych do danej uprawy, zawierających wszystkie niezbędne makro i mikroelementy, dobrane w proporcjach najlepiej odpowiadających roślinie uprawnej.

 Zasady pomocne przy zabiegu dokarmiania

Biorąc pod uwagę występujące w najbliższym czasie wysokie temperatury powietrza, zabieg należy wykonać wieczorem, a zbiornik do opryskiwacza (o ile jest to możliwe) napełnić wcześniej, aby woda mogła się ogrzać do temperatury zbliżonej z temperaturą otoczenia. Różnica temperatur nie powinna być większa niż 10°C. Pozwoli to uniknąć szoku termicznego dla roślin. Pamiętajmy o tym szczególnie przy zastosowaniu mocznika, który rozpuszczony w wodzie obniża temperaturę cieczy roboczej. Ponadto, poleca się opryskiwanie drobnokropliste, aby krople cieczy jak najdłużej mogły pozostać na liściu. Wykonując samodzielnie mieszaniny składników, dobrze jest sprawdzić wcześniej ich rozpuszczalność i mieszalność w wiadrze, ponieważ czasem może dojść do reakcji wytrącania się „niechcianych” osadów, które mogą zapychać filtry i dysze opryskiwacza. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl